Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   46037.01
Nume   Situl arheologic de la Aldeni - Dealul Balaurul
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Cernăteşti
Localitate   Aldeni
Punct   Dealul Balaurul (Gurguiul Balaurului)
Reper   Aşezarea se află la cca. 0,9 km faţă de DJ 203K, în dreptul capătului de N a satului Fulga, pe malul stâng al pârâului Balaur, în apropierea confluenţei cu Slănic.
Reper hidrografic - nume   Balaurul
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Aşezarea este situată pe un platou aflat în extremitatea sudică a înălţimii, mărginit spre V şi S de pante abrupte, formate de apele pârâului Balaurul. Spre E, botul de deal este delimitat de terasa inferioară a Slănicului printr-o diferenţă de nivel de cca. 20 m, în timp ce spre N versantul Dealului Balaurul urcă cca. 30 m deasupra platoului menţionat. Aşezarea a fost parţial afectată de eroziunea provocată de pârâu, a cărui vale, adâncă, este astăzi împădurită.
Observații   Aşezarea a fost semnalată de către Gh. Ştefan în 1926. Acelaşi cercetător întreprinde mai multe sondaje în 1940, 1942-1943. Împreună cu Eugen Comşa realizează o ultimă cercetare intruzivă în 1955.
Data descoperirii   1926
Suprafața sitului   1,5 ha
Stare de conservare   medie / 01.11.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 01.11.2021
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   01.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic (mileniul V a. Chr.) Boian      
aşezare  Eneolitic (mileniul V a. Chr.) Stoicani-Aldeni  

Au fost dezvelite mai multe locuinţe de suprafaţă (în cele două niveluri Stoicani-Aldeni) şi adâncite (în nivelul Boian). Inventarul este foarte bogat, constând în recipiente ceramice, statuete, unelte din piatră, silex, os. Materialele descoperite au permis definirea unui aspect eneolitic specific zonei din nordul Munteniei (Stoicani-Aldeni), care îmbină elemente gumelniţene şi cucuteniene. Parte dintre obiectele descoperite (în special ceramică şi unelte de silex) se păstrează în colecţia Muzeului Judeţean Buzău.

 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
2. Șetefan, Gheorghe, Fouilles de Băieşti-Aldeni (dép. de Buzău), Dacia, V-VI, 1938, 139 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor de la Băeşti Aldeni jud. Buzău, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, București, 1943, 162-163 [Publicaţie]
4. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor depe Dealul "Balaurul", comuna Aldeni, jud. Buzău, Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 înaintat Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor de Directorul Muzeului, București, 1944, 31-34 [Publicaţie]
5. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor şi cercetărilor arheologice dela Băeşti-Aldeni (Jud. Buzău), Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 înaintat Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor de Directorul Muzeului, 1944, 74-76 [Publicaţie]
6. Ștefan, Gheorghe; Comșa, Eugen, Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploieşti, r. Beceni), MCA, III, 1957, 93-102 [Publicaţie]
7. Comșa, Eugen, Figurinele neolitice din aşezarea de la Fulga (jud. Buzău), SCIVA, 45, 2, 1994, 105-122 [Publicaţie]
8. Grigoraş, Laurenţiu; Paveleț, Eugen, Ceramica Stoicani-Aldeni. Studiu de caz: tell-ul de la Aldeni, com. Cernăteşti, jud. Buzău, Buzău, 2013 [Publicaţie]
9. Garvăn, Daniel, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll