Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   151807.10
Nume   Situl arheologic de la Alexandria - VV 03 "Pădurea Vedea"
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Municipiul Alexandria
Localitate   Alexandria
Punct   VV03 "Pădurea Vedea"
Reper   Situl se află pe terasa înaltă, estică, a râului Vedea, la marginea pădurii cu acelaşi nume, aproximativ în dreptul străzilor Ion Creangă, Tudor Vladimirescu şi 1 Decembrie, la circa 800 m vest de DJ 504 şi 1000 m nord-vest de podul vechi de peste râul Vedea.
Reper hidrografic - nume   Vedea
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Aşezarea are dimensiunile de cca. 360x280 m pe axele NV/SE respectiv NE/SV. Au fost descoperite fragmente ceramice, vase întregibile, piese litice (silex, gresie), fragment de tipar de celt, monede antice şi medievale târzii.
Observații   La limita de est a aşezării se găsesc şi doi tumuli (Alexandria – TVV 23 şi TVV 24). Aşezarea a fost cercetată arheologic (diagnostic intruziv) în anul 2013, fiind dată descărcarea de sarcină arheologică pentru suprafaţa cercetată. Starea actuală de conservare este relativ bună, după anul 1989 nemaifiind supusă lucrărilor agricole. Este parţial afectată de amenajarea unui traseu pentru motociclişti (enduro-cross), gropi de împrumut de data relativ recentă şi eroziunea naturală în partea de sud.
Suprafața sitului   360x280 m
Data ultimei modificări a fişei   12.02.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Dudeşti      
Aşezare  Epoca bronzului târziu        
Aşezare  Geto-dacică ((sec. II-I î.Hr.))        
Aşezare  Epoca migraţiilor timpurii (sec. IV d.Hr.) Sântana de Mureş-Cerneahov      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2014

* MIREA Pavel
* TORCICĂ Ion
Muzeul Județean Teleorman * *
2. diagnoză 2013

* ȘTEFAN C.
3. neprecizat 1984-1985

* MIREA Pavel
* MARIN C.
4. neprecizat 1982-1985

* SPIRU Ioan

Bibliografie
1. Spiru, Ioan, File de istorie teleormăneană, Teleormanul Liber, Alexandria, 1996, 10 [Publicaţie]
2. Mirea, Pavel, Consideraţii asupra locuirii Dudeşti din sud-vestul Munteniei, Studii de Preistorie, 2, 2005, 78 [Publicaţie]
3. Mirea, Pavel, Pătrașcu, Ion, Alexandria. Repere arheologice și numismatice, Musica Viva, Ploieşti, 2006, http://www.muzeulteleorman.ro/images/Alexandria_Repere%20arheologice%20si%20numismatice_redus.pdf [Publicaţie]
4. Schuster, Cristian, Ştefan, Cristian Eduard, Mirea, Pavel, Zur Endbrozezeit im Vedea - Tal, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, 6, 2014, 71-93, https://www.muzeulteleorman.ro/files/05%20SCHUSTER%20et%20al_BMJT%206_C.pdf [Publicaţie]
5. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic, istoric şi etnografic aferent PUG - ului municipiului Alexandria, jud. Teleorman, Alexandria, 2016 [PUG] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll