Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   151807.10
Name   Situl arheologic de la Alexandria - VV 03 "Pădurea Vedea"
County   Teleorman
Commune   Municipiul Alexandria
City/Town/Village   Alexandria
Place   VV03 "Pădurea Vedea"
Landmark   Situl se află pe terasa înaltă, estică, a râului Vedea, la marginea pădurii cu acelaşi nume, aproximativ în dreptul străzilor Ion Creangă, Tudor Vladimirescu şi 1 Decembrie, la circa 800 m vest de DJ 504 şi 1000 m nord-vest de podul vechi de peste râul Vedea.
Hydrographic landmark - name   Vedea
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Aşezarea are dimensiunile de cca. 360x280 m pe axele NV/SE respectiv NE/SV. Au fost descoperite fragmente ceramice, vase întregibile, piese litice (silex, gresie), fragment de tipar de celt, monede antice şi medievale târzii.
Notes   La limita de est a aşezării se găsesc şi doi tumuli (Alexandria – TVV 23 şi TVV 24). Aşezarea a fost cercetată arheologic (diagnostic intruziv) în anul 2013, fiind dată descărcarea de sarcină arheologică pentru suprafaţa cercetată. Starea actuală de conservare este relativ bună, după anul 1989 nemaifiind supusă lucrărilor agricole. Este parţial afectată de amenajarea unui traseu pentru motociclişti (enduro-cross), gropi de împrumut de data relativ recentă şi eroziunea naturală în partea de sud.
Site Surface   360x280 m
Last record update   12.02.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Dudeşti  

 
 
Aşezare  Epoca bronzului târziu    

 
 
Aşezare  Geto-dacică ((sec. II-I î.Hr.))    

 
 
Aşezare  Epoca migraţiilor timpurii (sec. IV d.Hr.) Sântana de Mureş-Cerneahov  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2014 * MIREA Pavel
* TORCICĂ Ion
Muzeul Județean Teleorman * *
2. diagnoză 2013 * ȘTEFAN C.
3. neprecizat 1984-1985 * MIREA Pavel
* MARIN C.
4. neprecizat 1982-1985 * SPIRU Ioan

Bibliography
1. Spiru, Ioan, File de istorie teleormăneană, Teleormanul Liber, Alexandria, 1996, 10 [Publicaţie]
2. Mirea, Pavel, Consideraţii asupra locuirii Dudeşti din sud-vestul Munteniei, Studii de Preistorie, 2, 2005, 78 [Publicaţie]
3. Mirea, Pavel, Pătrașcu, Ion, Alexandria. Repere arheologice și numismatice, Musica Viva, Ploieşti, 2006, http://www.muzeulteleorman.ro/images/Alexandria_Repere%20arheologice%20si%20numismatice_redus.pdf [Publicaţie]
4. Schuster, Cristian, Ştefan, Cristian Eduard, Mirea, Pavel, Zur Endbrozezeit im Vedea – Tal, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, 6, 2014, 71-93, https://www.muzeulteleorman.ro/files/05%20SCHUSTER%20et%20al_BMJT%206_C.pdf [Publicaţie]
5. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic, istoric şi etnografic aferent PUG - ului municipiului Alexandria, jud. Teleorman, Alexandria, 2016 [PUG] (site record source)
 
 
Scroll