Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   151807.08
Nume   Situl arheologic de la Alexandria - Limonagiul / Valea Vedei 07
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Municipiul Alexandria
Localitate   Alexandria
Punct   Limonagiul/ Valea Vedei 07 (VV 07)
Reper   Aşezarea este amplasată la est de Alexandria, pe terasa înaltă, estică a râului Vedea, în zona din aval a vechiului baraj de pe râu, aproximativ în dreptul străzilor Fraţii Goleşti şi Nicolae Bălcescu, la aproximativ 590 m sud-est de DN 6 şi de podul de peste Vedea şi la 560 m sud-vest de DJ 504.
Reper hidrografic - nume   Vedea
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Situl are dimensiunile de cca. 290x90 m pe axele NV/SE respectiv NE/SV. Au fost descoperite vase şi fragmente ceramice, piese litice (silex, gresie, cuarţit), unelte de os şi corn, obiecte de cupru (verigi, ac), obiecte de podoabă (mărgele), plastică antropomorfă, alte obiecte de lut, provenite în special din trei complexe eneolitice timpurii şi unul de sec. V-VII d.Hr.
Observații   Situl este afectat de eroziunea naturală, dar mai ales de o groapă de împrumut în partea de sud-vest.
Suprafața sitului   290 x 90 m
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 23.11.2020
Data ultimei modificări a fişei   06.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Eneolitic timpuriu (4500-4300 a.Chr.) Gumelniţa / A1  

Ceramica eneolitică, cea mai frecventă categorie de descoperiri, este reprezentată de vase sau profile de vase parţial reconstituite, de recipiente bitronconice sau cu pereţii arcuiţi, vase cu pereţi puternic arcuiţi şi umăr pronunţat, castroane tronconice sau bitronconice cu umăr lăţit, castroane tronconice, boluri, capace, strecurători şi mai rar străchini şi vase rectangulare. Decorul cel mai frecvent este barbotina, excizia, însoţită uneori de încrustarea cu pastă albă sau roşie şi asociată cu pictura cu grafit, canelura şi mai rar incizia sau aplicaţiile plastice.
Ceramica descoperită în B1, lucrată atât la mână cât şi roată (raport aproximativ 6:1) este reprezentată exclusiv de oale borcan. Au fost reconstituite, în diferite proporţii, 14 vase dintre care 12 lucrate la mână. Au fost recuperate fragmente de vatră portabilă, unele cu decor incizat şi un număr mare de vălătuci de lut, în stare fragmentară sau întregi.
Nivelul şi complexele eneolitice timpurii pot fi datate aproximativ 4500-4300 a.Chr., pe baza analogiilor cu materiale ceramice din aşezări similare, mai ales de la sud de Dunăre (de ex. nivelurile inferioare de la Ovcharovo).

 
Aşezare deschisă  Hallstatt        
Aşezare deschisă  Epoca migraţiilor (secolele V-VII p.Chr) Ipoteşti-Cândeşti      
Aşezare  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. preventivă 2020

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion
2. preventivă 2019

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion
3. evaluare de teren 2014

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion
4. neprecizat 2005

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
PĂTRAȘCU I.
5. neprecizat 2003

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
ZAHARIA P.

Bibliografie
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 92. Alexandria, jud. Teleorman. Punct "V.V. 07 - Limonagiul", Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 447-451, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6287&d=Alexandria-Teleorman-V-V-07-%96-Limonagiul-2019 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Mirea, Pavel, Pătrașcu, Ion, Alexandria. Repere arheologice și numismatice, Musica Viva, Ploieşti, 2006, 40, http://www.muzeulteleorman.ro/images/Alexandria_Repere%20arheologice%20si%20numismatice_redus.pdf [Publicaţie]
3. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic, istoric şi etnografic aferent PUG - ului municipiului Alexandria, jud. Teleorman, Alexandria, 2016 [PUG]
4. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 64. Alexandria, jud. Teleorman. Punct: V.V. 07 - "Limonagiul", Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2021, 356-357, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6473&d=Alexandria-Teleorman-V-V-07-%96-Limonagiul-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll