Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157709.15
Name   Fortificaţia liniară de pămînt de la Alioş - Drumul Năzdrăvenilor-2
County   Timiş
Commune   Maşloc
City/Town/Village   Alioş
Place   Drumul Năzdrăvenilor-2
Landmark   În stabilirea reperelor de triangulaţie am preferat preluarea coordonatelor celor două extremităţi ale sectorului de val discutat, respectiv punctele A şi B. Punctul A prezintă următoarele repere: la 1,25 km NV de biserica ortodoxă din Alioş; la 5,3 km SSV de biserica ortodoxă din Aluniş şi la 700 m NV de capela cimitirului Alioş. Punctul B se află la: 2,9 km N de biserica ortodoxă din Alioş; la 3,12 km S de biserica ortodoxă din Aluniş şi la 1,9 km NV de DJ 691 Alioş – Neudorf. punctul A se află la 450 m NV de versantul drept al Pârâului Valea Stubani, iar punctul B se află 50 m S de unul dintre firele de obârşie al unui afluent stânga fără nume al Pârâului Valea Alioşu.
Hydrographic landmark - name   Valea Stubani; Valea Alioşu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Cîmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic este reprezentat de un sector al valului "roman" II cu o lungime de 2,45 km, sector în care acesta parcurge interfluviul dintre Valea Giurocului (în NV) şi Valea Stubani (în SE), ambele reprezentând unele dintre firele de obârşie al Pârâului Măgheruş. Suprafaţa terenului este cvasi-plană, sub forma unui întins platou, cu o largă vizibilitate până în Valea Mureşului (sectorul Cladova-Păuliş). Valul este foarte bine vizibil în teren, având o elevaţie păstrată de cca. 1 m şi o lăţime la bază de cca. 15 m (pentru detaliile planimetrice vezi, mai jos, planurile topografice)
State of preservation   medie / 13.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 13.01.2016
Last record update   13.01.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
  Epoca romană (?)    

Puţinele investigaţii arheologice efectuate asupra acestor fortificaţii liniare nu au putut stabilii cu precizie momentul edificării lor, astfel încât plaja de datare este largă şi vagă. Numeroasele opinii istoriografice atribuie aceste fortificaţii epocii romane dar, până la demararea unor investigaţii arheologice punctuale, nu se poate preciza când anume au fost edificate cele trei linii de valuri de pământ.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* MICLE Dorel
* TIMOC Călin
* CÎNTAR Adrian
* STANCIU Marius
U Timişoara * *

Bibliography
1. Micle, Dorel [Fişă de sit] (site record source)
2. Benea, Doina, Cu privire la graniţa de sud-vest a Daciei romane. Stadiul cercetărilor româneşti, Apulum, 45, Alba Iulia, 2008, 29-51 [Publicaţie]
3. Benea, Doina, Betrachtungen über die südwestgrenze der Römischen Provinz Dakien. Der stand der Rumänischen forschungen,, Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, Iași, 2009, 113-131 [Publicaţie]
4. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Evolution of the system of defense works in Roman Dacia, BAR. IS, 116, Oxford, 1981 [Publicaţie]
5. Borza, AlexandruBorza, Alexandru, Valul roman de la Timişoara, RISBC, 10, 1942, 375-393 [Publicaţie]
6. Borza, Alexandru, Banatul în timpul romanilor, Timișoara, 1943 [Publicaţie]
7. Cucu, Adam, Studiu la harta istorică a Banatului de azi. Dacia Ripensis (Ripensis din trecut), Timișoara, 1927 [Publicaţie]
8. Cucu, Adam, Harta comparativă a Daciei după coordonatele geografice ale lui Ptolemeu, Timișoara, 1928. [Publicaţie]
9. Cucu, Adam, Valurile romane din Banat. Drumurile romane din Banat, AB, 2, 1, 1929, 41-52 [Publicaţie]
10. Dörner, Egon; Boroneanţ, Vasile, O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din vestul ţării noastre, Ziridava, 2, 1968, 7-21 [Publicaţie]
11. Draşovean, Florin; Benea, Doina; Mare, Mircea; Muntean, Marius; Tănase, Daniela; Crânguş, Mariana; Chiu, Florentina; Micle, Dorel; Regep-Vlascici, Simona; Szentmiklosi, Alexandru; Ştefănescu, Atalia; Timoc, Călin, Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa. DN - varianta ocolitoare Timişoara km. 549+076 - DN 69 km. 6+430, Timișoara, 2004 [Publicaţie]
12. Garam, E.; Patay, P.; Soproni, S., Sarmatches wallsistem im Karpatenbeckken, Budapesta, 1983 [Publicaţie]
13. Horedt, Kurt, Cu privire la problema valurilor de pământ din Banat şi Crişana, SCIV, 16, 4, 1965, 725-730 [Publicaţie]
14. Horedt, Kurt, Zur Frage der grossen Erdwälle an der mittleren und unteren Donau, Actes du IX-èmeCongrès International d’Etudes sur les Frontières Romains, București, 1974, 207-214 [Publicaţie]
15. Ianoşev, Vasile Livius, Pişchia. Sat şi comună bănăţeană de pe malul Beregsăului, Timișoara, 2007, 51-55; 153-154 [Publicaţie]
16. Nemeth, Eduard, Armata în sud-vestul Daciei romane, Timișoara, 2005 [Publicaţie]
17. Nemeth, Eduard; Rustoiu, Aurel; Pop, Horea, Limes Dacicus Occidentalis. Die Befestigungen im Westen Dakiens vor und nach der römischen Eroberung, Cluj-Napoca, 2005 [Publicaţie]
18. Nischer, E, Historisch-Kartograpisch Darstelungen der "Römer Schanzen" im Banat, Debreceni Szemle, 8, 1934, 172-185 [Publicaţie]
19. Pădureanu, Eugen, Contribuţii la repertoriul arheologic de pe Valea Mureşului Inferior şi a Crişului Alb, Crisia, 15, 1985, 32 [Publicaţie]
20. Simu, Traian, Drumuri şi cetăţi romane din Banat, Lugoj, f.a., 23-25 [Publicaţie]
21. Sporoni, S., Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre, Budapesta, 1978 [Publicaţie]
22. Sporoni, S., Die letzten Jahrzeschte des Pannonischen Limes, Munchen, 1984 [Publicaţie]
 
 
Scroll