Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   145122.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SB-II-a-A-12309
Nume   Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Alma Vii
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Moşna
Localitate   Alma Vii
Reper   Ansamblul se află în partea de est a localităţii.
Reper hidrografic - nume   Haveş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire; structură de cult; descoperire funerară
Tip   cetate; edificiu religios; necropolă
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia Evanghelică C.A. Alma Vii
Data ultimei modificări a fişei   07.06.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV; transf. 1804) neprecizată     SB-II-m-A-12309.01 
Cetate sătească  Epoca medievală (sec. XIV; transf. 1804) neprecizată  

Incintă fortificată, cu turn de poartă, turn clopotniţă, alte două turnuri şi anexe.

SB-II-m-A-12309.02 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIII)    

Înhumările au fost realizate anterior construirii incintei de secol XIV.

 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XV-XVII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă

* MĂGUREANU Andrei
* MĂGUREANU Despina
* MATEI Sebastian
* CONSTANTIN Cătălin

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, 2101, 396-398 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Sibiu, 2003, 34 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Măgureanu, Andrei; Măgureanu, Despina; Matei, Sebastian; Constantin, Cătălin, Raport comun de cercetare arheologică româno-norvegiene, București, 2015, http://www.almavii.ro/RaportComunDeCercetareArheologica.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll