Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   70575.03
Nume   Situl arheologic de la Almăj- Pod
Județ   Dolj
Unitate administrativă   Almăj
Localitate   Almăj
Punct   Podul de cale ferată
Reper   Situl se află pe Valea Almăjului, lângă podul de cale ferată.
Reper hidrografic - nume   Valea Almăjului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat format din aşezări Cernavodă III, Coţofeni, Verbicioara, Hallstatt şi La Tène.
Observații   A fost cercetat prin sondaje arheologice, realizate în anii 1957 şi 1964 de către Gheorghe Popillian.
Data descoperirii   1923
Data ultimei modificări a fişei   07.12.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Cernavodă III      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  Hallstatt        
Aşezare  La Tène        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 1964

* POPILIAN Gheorghe
2. sondaj 1957

* POPOLLIAN Gheorghe

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 20 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Olteni Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperiririlor Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 21, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia [Publicaţie]
3. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 288 [Publicaţie]
4. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., Bucrești, 1976, 79 [Publicaţie]
5. Galbenu, Doina, Câteva probleme de trecere de la neolitic la epoca bronzului în Oltenia, SCIV, 23, 2, Academiei RSR, București, 262-269 [Publicaţie]
6. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XII, Craiova, 2000, 41 [Publicaţie]
 
 
Scroll