Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9306.01
Nume   Situl arheologic de la Aluniş - Dealul Molizilor
Județ   Arad
Unitate administrativă   Frumuşeni
Localitate   Aluniş
Punct   Dealul Molizilor
Reper   Situl arheologic se situează la 1,23 km NV de biserica ortodoxă din Aluniş; la 1,6 km E de biserica ortodoxă din Frumuşeni şi la 350 m N de DJ 682 Aluniş – Frumuşeni; la 3 km S de actualul versant stâng al Râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă un bot de terasă proeminent, care domină cu o altitudine relativă de cca. 15 m albia majoră a Râului Mureş, al cărui actual curs se află la peste 3 km distanţă spre N. Suprafaţa terenului se prezintă sub forma unui platou cu o sensibilă înclinare dinspre SE spre NV, având pante abrupte pe laturile de N, NV şi V. Pe această din urmă latură se află un ogaş torenţial, cu izvor de coastă la bază. Vizibilitatea este una deosebită asupra unui larg sector al Văii Mureşului, cuprins între Păuliş (amonte) şi Fântânele (aval).
Descoperitor   Eugen Pădureanu
Data descoperirii   1972
Stare de conservare   medie / 11.01.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 11.01.2016
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   21.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex). Densitatea cea mai importantă o reprezintă fragmentele ceramice databile în epoca bronzului.

 
aşezare  Epocă medievală timpurie (sec. X-XII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex).

 
aşezare  Epoca medieval dezvoltată (sec. XIV-XVI)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex). Fragmentele ceramice databile în epoca medievală dezvoltată deţin o pondere semnificativă.

 
aşezare  Epoca medieval târzie (sec. XVII-XVIII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex).

 

Bibliografie
1. Dorogostaiski, Leonard, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului în judeţul Arad, Banatica, 2, Reșița, 1973, 395-397 [Publicaţie]
3. Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Timișoara, 1999, 32 [Repertoriu]
4. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologic din Banatul românesc. Repertoriu, Altip, Alba Iulia, 2006, 23 [Repertoriu]
 
 
Scroll