Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   143931.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SB-I-s-A-11931
Nume   Situl arheologic din epoca romană de la Apoldu de Jos - Roştat
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Apoldu De Jos
Localitate   Apoldu De Jos
Punct   Roştat
Reper   Situl se află pe panta estică, la 300 m sud de intravilan şi la 700 m vest de drumul comunal Apoldu de Jos - Apoldu de Sus.
Forma de relief   panta
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În vatra satului şi la sud de aceasta, pe locul numit "Roştat", se află o întinsă aşezare rurală din care s-au ridicat, în decursul timpului, numeroase materiale arheologice, raportate, de regulă, la Apoldu de Sus.
Observații   În Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu este menţionat că vestigiile sunt prezente inclusiv în vatra satului.
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.)    

Zidurile din piatră, în opus incertum, ale unor construcţii au apărut în vatra satului cu prilejul lucrării la fundaţia unei case, iar cantităţi însemnate de material tegular, unele cărămizi cu ştampila Leg. XIII Gemina, ţigle, olane, cărămizi pavimentare (tesserae de diferite forme, tegulae mammatae, tuburi pentru apeduct, se păstrează în colecţiile Muzeului Brukenthal, la alte muzee şi în colecţia Şcolii generale din localitate.”).

D. Popa aminteşte de urme de ziduri şi material tegular în vatra satului, punctul „Roştat”.

 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2070, 14, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 37 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll