Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   144946.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11933
Name   Situl arheologic de la Apoldu de Sus
County   Sibiu
Commune   Oraş Miercurea Sibiului
City/Town/Village   Apoldu De Sus
Landmark   Situl se află la 200 m de aşezarea romană de la Apoldu de Jos din punctul „Între Apoalde”.
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   16.08.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  La Tène geto-dacică     SB-I-m-A-11933.01 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2070, 16 [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Sibiu, 2003, 38-40 [Repertoriu] (site record source)
 
 
Scroll