Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   144946.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11932
Name   Villa rustica de la Apoldu de Sus - Curtea Velii
County   Sibiu
Commune   Oraş Miercurea Sibiului
City/Town/Village   Apoldu De Sus
Place   Curtea Velii
Landmark   Villa se află la 2 km sud de extremitatea intravilanului Apoldu de Jos şi la 800 - 900 m vest de CF Apoldu de Jos - Apoldu de Sus.
Hydrographic landmark - name   vest
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Last record update   28.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Villa rustica  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.)    

Ansamblul fermei este format din patru construcţii:
- o casă de locuit, cu dimensiunile 24 x 16 m, prevăzută cu un portic la faţadă şi alte patru interioare, precum şi cu un atriolum în care se afla un bazin de colectare a apei, impluvium;
- o anexă gospodărească de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 28 x 14 m delimitată de un zid de piatră şi împărţită de un zid median în două spaţii egale, unul având probabil rolul de stabulum, iar celălalt, cu numeroase resturi ceramice, a îndeplinit, probabil, rostul de locuinţă pentru personalul fermei;
- un depozit de grâne de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 11 x 9 m, în care s-au mai păstrat resturile unui soclu pentru fixarea unei mola;
- un edificiu de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 9,20 x 5,30 având două interioare, dispuse pe axa lungă a construcţiei şi interpretate ca elemente (pronaos şi cella) ale unui mic templu.

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2070, 15, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 39, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (site record source)
4. Popa, Dumitru, Villae, vici, pagi. Așezările rurale din Dacia romană intracarpatică., Economică, Sibiu, 2002, 25, https://magazines.ulbsibiu.ro/arheologie/publicatii/bibliotheca/popa/repertoriu%20a.htm [Publicaţie]
 
 
Scroll