Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   153847.15
Nume   Situl arheologic de la Băduleasa - DRA 006
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Putineiu
Localitate   Băduleasa
Punct   DRA 006
Reper   Situl se află pe malul stâng al Călmăţuiului, la baza terasei înalte, pe o uşoară ridicătură a solului, dintr-o zonă mlăştinoasă, la graniţa comunală Dracea-Putineiu, la N de satul Florica, la cca. 150 m N de Dj. 653 şi 3 km NNV de biserica din Florica.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl se află pe teritoriul a două comune, Drăcea şi Putineiu, având alocate două coduri RAN: 152699.02 şi 153847.15.
Descoperitor   P. Mirea, I. Torcică
Data descoperirii   16.03.2011
Data ultimei modificări a fişei   29.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Preistorie    

Au fost descoperite fragmente ceramice, unele atipice, probabil preistorice, o aşchie de silex.


 
Aşezare  La Tène (sec. II-III d.Hr.) Chilia - Militari  

Au fost identificate fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, de tradiţie romană provincială, inclusiv importuri romane.


 
Aşezare  Epoca medievală    

Au fost descoperite fragmente ceramice.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2011 Muzeul Județean TeleormanMIREA Pavel
TORCICĂ Ion

Bibliografie
1. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic, istoric şi etnografic aferent PUG - ului comunei Dracea, jud. Teleorman, Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, 2011 [PUG] (sursa fişei de sit)