Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN101760.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010IF-I-s-A-15146
NumeAşezarea preistorică de la Bălăceanca - Tell-ul Glina
JudețIlfov
Unitate administrativăCernica
LocalitateBălăceanca
PunctTell-ul Glina
ReperSitul se află pe malul drept al Dâmboviţei, către hotarul cu comuna Glina.
Forma de reliefmăgură
Categorielocuire civilă
Tipaşezare
DescriereDepunerea antropică groasă de 4 metri are trei straturi de cultură: stratul de cultură inferior aparţine culturii Boian, urmat de un strat masiv şi câteva nivelări ale culturii Gumelniţa, iar ultimul strat de cultură aparţine epocii bronzului, cultura Glina. La baza humusului s-au mai găsit urme de locuire şi din alte epoci: fragmente ceramice ale culturii Tei, şi altele din prima epocă a fierului. Straturile de cultură superioare erau deranjate de gropile funerare ale unui cimitir medieval târziu.
ObservațiiAşezarea a fost cercetată pe aprope toată suprafaţa de către specialiştii Ion Nestor şi Mircea Petrecu Dâmboviţa.
Data descoperirii1925
Suprafața sitului 2 ha-suprafata cercetată
Data ultimei modificări a fişei3.3.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Vidra Stratul de culură Boian, gros de 30-40 cm era format din urmele unor locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară din faza Vidra. S-au găsit piese de aramă şi o sârmă de aur. În preajma locuinţelor s-au găsit morminte de copii, cu scheletele chircite pe o parte, cu obiecte de podoabă din scoici şi din foaie de aramă răsucită. Aşezarea era separată de restul terasei printr-un şanţ de apărare. IF-I-m-A-15146.02 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III După stratul culturii Boian, faza Vidra au fost interceptate mai multe niveluri de locuire ale culturii Gumelniţa. Primul nivel de locuire care suprapunea stratul culturii Boian, aparţinea fazei timpurii a culturii Gumelniţa=Gumelniţa A1, Al treilea strat, aparţine epocii bronzului timpuriu, denumit şi Glina III. IF-I-m-A-15146.01 
aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A1    
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. neprecizat
Nume Prenume Rol
NESTOR Ion
PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea
2. evaluare de teren 2012
Nume Prenume Rol
ȘERBĂNESCU Done 1
Instituţia Rol
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița 1

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1573, poz.70 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Nestor, Ion, Fouilles de Glina, Dacia, III-IV, 1933, 226-237 [Publicaţie]
5. Petrescu Dîmboviţa, M., Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, RMNA, 1944, 65-71 [Fişă de sit]
6. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
7. S. Haimovici, Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Glina, Thraco-Dacica, 18, 1-2, 1977, 231-238 [Publicaţie]
8. Iosipescu, Raluca, 2011 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)