Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   70370.02
Nume   Aşezarea culturii Coţofeni de la Basarabi - Cetate
Județ   Dolj
Unitate administrativă   Municipiul Calafat
Localitate   Basarabi
Punct   Cetate
Reper   Situl se află în partea de nord-est a localităţii, în intravila, îmtre extremităţile nordice ale străzilor Cetate şi Viilor şi staţia de pompare.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   păşune
Categorie   aşezare
Tip   aşezare
Descriere   Situl este o aşezare Coţofeni III ce are alături şi tumuli funerari.
Data ultimei modificări a fişei   28.09.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni III  

 
 

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 21 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 22, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia [Publicaţie]
3. Frâculeasa, A. , Preda, B, Volker, H, Pit-Graves, Yamnaya and Kurgans along the Lower Danube: Disentangling IVth and IIIrd Millennium BC Burial Customs, Equipment and Chronology, Praehistorische Zeitschrift, 90, 1-2, DeGruyter, Berlin, 2015, 77 [Publicaţie]
4. Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.,, Arhitectura neolicului şi epocii cuprului din România, vol. II, Trinitas, Iași, 2007, 299 [Publicaţie]
5. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, 13, 79, 97-2 [Publicaţie]
 
 
Scroll