Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   153044.14
Nume   Situl arheologic de la Bâscoveni - GAL 018
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Gălăteni
Localitate   Bâscoveni
Punct   GAL 018
Reper   Aşezarea este amplasată pe malul stâng al Clăniţei, respectiv terasa înaltă de E a acesteia, mărginită de o văioagă la S, la aprox. 200 m V de DJ 506, 1,9 km NV de intersecţia DJ 506 cu DJ 601 C şi 2,2 km N de biserica Bâscoveni.
Reper hidrografic - nume   Clăniţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În timpul săpăturilor arheologice au fost descoperite diverse fragmente ceramice, unele cu pleavă, eneolitice, altele tipice pentru cele două epoci ale fierului, o fusaiolă de lut ars, două fragmente de râşniţă de piatră, un ascuţitor de şist verde, un fragment dintr-un zdrobitor de cuarţit, un percutor de silex, fragmente de zgură metalică feroasă, o piesă de bronz (posibil fragment dintr-o fibulă).
Descoperitor   Mirea Pavel
Data descoperirii   31/10/2023
Suprafața sitului   320 x 90 m
Stare de conservare   precară / 11.05.2023
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 11.05.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   25.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic timpuriu Boian-Spanţov/ Gumelniţa A1      
aşezare  Hallstatt        
aşezare  La Tène geto-dacică      
aşezare  La Tène târziu (sec. II-III p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel

Bibliografie
1. Mirea, Pavel, Repertoriul siturilor arheologice de pe teritoriul comunei Gălăteni, jud. Teleorman, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll