Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   121395.01
Name   Situl arheologic de la Bira - Beizadeaua I
County   Neamţ
Commune   Bira
City/Town/Village   Bira
Place   Beizadeaua I (Dealul Smeul)
Landmark   Situl este localizat la SSE de sat, pe partea dreaptă a Pârâului Mare, pe panta nord-vestică a dealului Bâra, care coboară lin de la altitudinea de 257 m la 210 m în albia majoră a Pârâului Mare.
Hydrographic landmark - name   Pârâul Mare
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Bira, iar codul 98319.04 - comunei Oţeleni, jud. Iaşi.
Site Surface   1 ha
State of preservation   bună / 04.01.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 04.01.2022
Last record update   01.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul IV p.Chr.) Sântana de Mureş      
aşezare  Epoca medievală (secolele XVI-XVII)        
aşezare  Epoca bronzului        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2017

Complexul Muzeal Județean Neamț * *

Bibliography
1. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 297 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
3. Gafincu, Alexandru; Ceaușu, Silviu-Constantin; Diaconu, Vasile; Preoteasa, Constantin, Cercetări arheologice de suprafață în comuna Bîra (județul Neamț), Memoria Antiquitatis, XXXIII-XXXIV, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, Piatra Neamț, 2018, 117-164, https://www.academia.edu/38759567/Cercet%C4%83ri_arheologice_de_suprafa%C8%9B%C4%83_%C3%AEn_comuna_B%C3%AEra_jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B_Surface_archaeological_researches_in_B%C3%AEra_commune_Neam%C8%9B_County_ [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll