Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   124974.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   NT-II-a-A-10593
Nume   Ansamblul Mănăstirii Bistriţa
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Alexandru Cel Bun
Localitate   Bistriţa
Adresa   str. Mănăstirii, nr. 116
Punct   Mănăstirea Bistriţa
Reper   Mănăstirea se află la vest de municipiul Piatra-Neamţ, la 8 kilometri distanţă, pe drumul judeţean 155H.
Reper hidrografic - nume   Bistriţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   submontan
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Complex de uz monastic, întemeiat de către Alexandru cel Bun (1407), cu refaceri şi adaosuri în sec. XVI-XX. Înglobează mai multe clădiri: biserică, paraclis, stăreţie, chilii, clădiri economice, curtine, turn de poartă.
Suprafața sitului   egală cu sprafaţa perimetrului înconjurat cu ziduri + zona de protecţie legală
Stare de conservare   bună / 23.01.2018
Riscuri naturale   Cutremur: 2 / 23.01.2018; Incendii: 3 / 23.01.2018; Exces de apă în sol: 3 / 23.01.2018
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mănăstirea Bistriţa
Data ultimei modificări a fişei   29.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XIV - XIX)    

Ctitorie princiară şi necropolă a lui Alexandru cel Bun de la începutul sec. XV.

 
paraclis  Epoca medievală (1498)        
clădire  Epoca modernă (1792)        
casă domnească  Epoca medievală (1407)        
casă  Epoca medievală (sec. XVI)        
zid de incintă  Epoca modernă (1776)        
Biserică  Epoca medievală (sec. XVI)    

În anul 1554, Alexandru Lăpuşneanu reconstruieşte integral biserica "Adormirii Maicii Domnului".

NT-II-m-A-10593.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVI)    

În anul 1498, Ştefan cel Mare a zidit pe latura de nord turnul clopotniţă cu paraclis, lângă care a fost ridicată de către Petru Rareş o casă domnească.

 
Turn  Epoca medievală (sec. XVI)       NT-II-m-A-10593.03 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

Complexul Muzeal Județean Mureș ZOLTAN Soos
RUSU Adrian Andrei

Bibliografie
1. Soos, Zoltan; Rusu, Adrian, Andrei, RAPORT TEHNIC DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, Tîrgu Mureș, 2017 [Raport] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2040,poziția 234-236, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll