Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   169271.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-B-09517
Nume   Necropola hallstattiană de la Bistriţa - Mânăstirea Bistriţa
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Costeşti
Localitate   Bistriţa
Adresa   Cod poştal 247115
Punct   Mânăstirea Bistriţa
Reper   Necropola se întinde în incinta mânăstirii şi mai ales pe partea stângă a drumului ce urcă la mânăstire, la poalele munţilor Căpăţânii, fiind înconjurată de culmi muntoase.
Forma de relief   munte
Utilizare teren   locuire
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Suprafața sitului   16459.44 mp
Stare de conservare   grav afectat / 16.05.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 16.05.2018
Regim de proprietate   privată
Proprietar   Mânăstirea Bistriţa
Data ultimei modificări a fişei   16.05.2018
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
groapă rituală  Hallstatt târziu Bârseşti-Ferigile      
Necropolă plană  Hallstatt târziu (sec. VII-V î.Hr.) Bârseşti-Ferigile  

Necropola plană de aici este cunoscută numai din descoperiri întâmplătoare. Înainte de Primul Război Mondial, cu ocazia amenajarii grajdurilor pentru fosta Şcoală Militară de Subofiţeri de la mânăstirea Bistriţa, a fost descoperită o urnă funerară. În anul 1965, cu ocazia săpării fundaţiilor la Şcoala Profesională Specială nr.20 (situată pe partea stângă a drumului de acces spre mânăstire), s-a descoperit un depozit de 33 vase, arse secundar, într-o groapă de formă circulară, cu diametrul de 1,30m şi adâncimea de -0,60m. Vasele, sparte ritual, de forme şi mărimi diferite, erau depuse pe o vatră portativă (se află la Muzeul Judeţean Vâlcea în Colecţia de arheologie şi artă feudală Govora) cu diametrul de 1,25m, cu marginile înălţate şi grosimea de 5-6 cm, ce era fixată la baza gropii cu bolovani de râu. Groapa a fost datată între sec.VII-VI î.Hr. (625-500 î.Hr.), fiind pusă în legătură cu practicile rituale, având un caracter cultic, reprezentând ex votouri aduse unor divinităţi. Ca forme pot fi menţionate: străchini evazate sau cu marginea arcuită spre interior, căni, vase pântecoase, vase borcan,un vas cu trei guri cilindrice şi patru apucători, iar deasupra maxima rotujire décor în relief, caneluri, butoni , etc.

VL-I-s-B-09517 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2297, poz. 24 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit]
 
 
Scroll