Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   169271.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-B-09517
Name   Necropola hallstattiană de la Bistriţa - Mânăstirea Bistriţa
County   Vâlcea
Commune   Costeşti
City/Town/Village   Bistriţa
Address   Cod poştal 247115
Place   Mânăstirea Bistriţa
Landmark   Necropola se întinde în incinta mânăstirii şi mai ales pe partea stângă a drumului ce urcă la mânăstire, la poalele munţilor Căpăţânii, fiind înconjurată de culmi muntoase.
Geomorphology   munte
Land utility   locuire
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Site Surface   16459.44 mp
State of preservation   grav afectat / 16.05.2018
Human risk   Afectare parţială: 3 / 16.05.2018
Ownership   privată
Owner   Mânăstirea Bistriţa
Last record update   16.05.2018
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
groapă rituală  Hallstatt târziu Bârseşti-Ferigile      
Necropolă plană  Hallstatt târziu (sec. VII-V î.Hr.) Bârseşti-Ferigile  

Necropola plană de aici este cunoscută numai din descoperiri întâmplătoare. Înainte de Primul Război Mondial, cu ocazia amenajarii grajdurilor pentru fosta Şcoală Militară de Subofiţeri de la mânăstirea Bistriţa, a fost descoperită o urnă funerară. În anul 1965, cu ocazia săpării fundaţiilor la Şcoala Profesională Specială nr.20 (situată pe partea stângă a drumului de acces spre mânăstire), s-a descoperit un depozit de 33 vase, arse secundar, într-o groapă de formă circulară, cu diametrul de 1,30m şi adâncimea de -0,60m. Vasele, sparte ritual, de forme şi mărimi diferite, erau depuse pe o vatră portativă (se află la Muzeul Judeţean Vâlcea în Colecţia de arheologie şi artă feudală Govora) cu diametrul de 1,25m, cu marginile înălţate şi grosimea de 5-6 cm, ce era fixată la baza gropii cu bolovani de râu. Groapa a fost datată între sec.VII-VI î.Hr. (625-500 î.Hr.), fiind pusă în legătură cu practicile rituale, având un caracter cultic, reprezentând ex votouri aduse unor divinităţi. Ca forme pot fi menţionate: străchini evazate sau cu marginea arcuită spre interior, căni, vase pântecoase, vase borcan,un vas cu trei guri cilindrice şi patru apucători, iar deasupra maxima rotujire décor în relief, caneluri, butoni , etc.

VL-I-s-B-09517 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2297, poz. 24 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit]
 
 
Scroll