Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   95952.01
Nume   Situl arheologic de la Bivolari - La Marcu
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Bivolari
Localitate   Bivolari
Punct   La Marcu
Reper   Situl se află pe partea stângă a pârâului Iuncani (Soloneţ), la NNE de iazul Traian, pe panta de VSV a Dealului Marcu, la circa 4 km V de satul Bivolari.
Reper hidrografic - nume   Iuncani; Traian
Reper hidrografic - tip   pârâu; iaz
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Materialele arheologice sunt răspândite pe o lungime de peste 800 m şi o lăţime de aproximativ 250 m, reprezentând o suprafaţă de cca 18 ha.
Data descoperirii   1982
Suprafața sitului   cca 18 ha
Stare de conservare   bună / 21.12.2021
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 22.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   22.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Horodiştea-Erbiceni      
aşezare  La Tène târziu (secolele II-III) carpică      
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul IV p.Chr.) Sântana de Mureş      

Bibliografie
1. Chirica, Vasile; Tanasachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. I, Junimea, Iași, 1984, 57 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll