Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   95952.01
Name   Situl arheologic de la Bivolari - La Marcu
County   Iaşi
Commune   Bivolari
City/Town/Village   Bivolari
Place   La Marcu
Landmark   Situl se află pe partea stângă a pârâului Iuncani (Soloneţ), la NNE de iazul Traian, pe panta de VSV a Dealului Marcu, la circa 4 km V de satul Bivolari.
Hydrographic landmark - name   Iuncani; Traian
Hydrographic landmark - type   pârâu; iaz
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Description   Materialele arheologice sunt răspândite pe o lungime de peste 800 m şi o lăţime de aproximativ 250 m, reprezentând o suprafaţă de cca 18 ha.
Date of discovery   1982
Site Surface   cca 18 ha
State of preservation   bună / 21.12.2021
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 22.12.2021
Last record update   22.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Horodiştea-Erbiceni      
aşezare  La Tène târziu (secolele II-III) carpică      
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul IV p.Chr.) Sântana de Mureş      

Bibliography
1. Chirica, Vasile; Tanasachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. I, Junimea, Iași, 1984, 57 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll