Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   56103.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CJ-I-s-A-06970
Nume   Aşezarea hallstattiană de la Bobâlna - Dealul Bobâlna
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Bobâlna
Localitate   Bobâlna
Punct   Dealul Bobâlna (Babdii)
Reper   Aşezarea se află pe laturile de nord şi de vest ale dealului "Bobâlna". Între Igriţia şi Bobîlna, pe versantul vestic.
Reper hidrografic - nume   Bobâlna
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare fortificată
Observații   În Repertoriul Jud. Cluj, dealul Bobâlna apare ca fiind pe teritoriul localităţii Igriţa (com. Costeşti). În RAN şi LMI, situl este înregistrat şi la Bobâlna (Cod RAN 56103.01) şi la Igriţa (Cod sit: 57476.01).
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 06.07.2020
Data ultimei modificări a fişei   06.07.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Hallstatt    

 
 
Apeduct  Epoca bronzului timpuriu Bodrogkeresztur  

 
 
Locuire  Epoca bronzului timpuriu Bodrogkeresztur  

 
 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 132 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, București, 2004, 824, 125 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Crişan, I. H.; Bărbulescu, M.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992, 55 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll