Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   20698.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BC-II-a-B-00794
Nume   Ansamblul fostei Mănăstiri Bogdana
Județ   Bacău
Unitate administrativă   Ştefan Cel Mare
Localitate   Bogdana
Reper   Ansamblul se află la 2 km de sat.
Reper hidrografic - nume   Bogdana
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 27.10.2021
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mănăstirea Bogdana
Data ultimei modificări a fişei   27.10.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
turn clopotniţă  epoca modernă (1755)        
zid de incintă  epoca modernă (sec. XVII-XIX)        
clădire  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
chilie  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
clădire  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)    

Biserica cu hramurile „Pogorârea Sf. Duh” şi "Sf. Treime" este construită din piatră şi cărămidă, cu plan treflat, iar naosul este separat de pronaos printr-un perete susţinut de doi stâlpi octogonali.
În 1940 a suferit puternice stricăciuni din cauza cutremului şi se pare că turla a fost refăcută în afara celor două baze vechi, cea pătrată şi cea octogonală, care sunt ridicate de la inceput.
Ctitorul mânăstirii Bogdana, mort în anul 1680, este înmormântat în biserică într-o nişă împodobită din zidul de miazăzi al pronaosului, iar piatra de mormânt are următoarea inscripţie: " Aici zace evlaviosul ctitor al acestui Sfânt lăcaş, milostivirea sa Solomon Bîrlădeanu, mare logofăt. A răposat în zilele evlaviosului Ioan Antonie Voievod în anul 7188 de la facerea lumii, iar de la întrupare 1680, luna martie".
În biserica mânăstirii mai sunt două morminte, dintre care unul este al căpitanului Matei Lepădatu, iar cel de-al doilea, lângă uşa bisericii, este al logofătului Ioan Cantacuzino.

BC-II-m-B-00794.01 
Paraclis  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.02 
Construcţie  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.03 
Chilii  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.04 
Turn clopotniţă  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)       BC-II-m-B-00794.05 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII-XIX)       BC-II-m-B-00794.06 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 190, poz. 167-173, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/bacau.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Artimon, Alexandru, Contribuții istorico-arheologice privind satul și mănăstirea Bogdana, Carpica, XXVII, 1998, 73-94, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=979-carpica--xxvii-1998 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll