Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code21579.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010BC-I-s-B-00710
NameAşezarea Folteşti de la Bogdăneşti - Todoscanu (Tudoscanu)
CountyBacău
CommuneBogdăneşti
City/Town/VillageBogdăneşti
PlaceTodoscanu
LandmarkSitul se află la E de sat, pe terasa superioară a Oituzului.
Land utilityagricultură
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionAşezarea de la Bogdăneşti cuprinde resturile de locuire ce se găsesc pe platoul unui
promontoriu desprins prin coroziune din terasa superioară a Oituzului, denumit în partea locului Todoscanu. Suprafaţa promontoriului, uşor bombată, nu depăşeşte 2
hectare, iar resturile de locuire ocupă zonele periferice şi creasta.
NotesÎn urma cercetărilor inteprinse au fost descoperite elemente de cultură materială specifice ceramicii Costişa şi Wietemberg.
Purtătorii culturii Monteoru s-au stabilit aici la sfârşitul bronzului timpuriu, zonă locuită anterior de către purtătorii culturii Folteşti II.
Din contactul celor două culturi se constată că la Todoscanu purtătorii culturii Monteoru
au preluat de la predecesori tipul de locuinţă semi bordei precum şi o categorie de ceramică
lucrată din pastă grosolană, eliminată apoi treptat.
Site Surface aprox. 2 ha.
Last record update22.11.2017
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Monteoru Sistemul de fortificaţie, compus din două şanţuri, a fost amplasat în apropierea limitei de sud-est a promontoriului în epoca bronzului.

Staţiunea Monteoru a ocupat întreg platoul cetăţuii, cu oarecare pendulări spre marginile platoului. Din punct de vedere stratigrafic, cât şi pe baza unor diferenţieri privind tipul de locuinţă şi ceramică, s-a constatat că faza culturii Monteoru are trei etape evolutive. Aşezarea Monteoru a avut suprafaţă mai redusă, ocupând îndeosebi zona centrală a platoului. În vederea unei apărări eficiente s-a construit un singur şanţ în zona unde panta coboară în formă de şa. Aşezarea se caracterizează prin locuinţe de suprafaţă. Gropile cu resturi menajere de dimensiuni mici se află în interspaţiul dintre locuinţă şi şanţul de apărare.
 
Aşezare  Neolitic Cucuteni / B    
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Folteşti / II Cultură care face trecerea de la epoca neolitică la cea a bronzului. Principalul tip de locuinţă a fost bordeiul. forma patrulateră cu colţurile uşor rotunjite, dimensiunile variind între 3,75 x 5,30 m. sau 4,89 x 4,30 m.; adâncimea maximă de la suprafaţa solului între 1,60 m. x 1,25 m. Podina este din pământ galben, tasat, amestecat cu cenuşă şi cărbune . În alt bordei podina era din pietre peste care s-a turnat pământ negru. Vatra bordeiului este construită din lipituri groase (2-5cm.) din pământ galben şi nisip, pe un strat gros din pietre. În interiorul bordeielor au fost găsite diferite obiecte, printre care: un vârf de săgeată din silex, două râşniţe din gresie, un vas de provizii din lut ş. a.
Sistemul de fortificaţie, compus din două şanţuri, a fost amplasat în apropierea limitei de sud-est a promontoriului în epoca bronzului.

Purtătorii acestei culturi au folosit pentru aşezare un punct dominant, fortificat natural la care au adăugat un sistem de apărare constând dintr-un simplu şanţ, pentru a mări eficacitatea apărării cetăţii. Locuitorii acestei aşezări au avut ca ocupaţie principală cultura primitivă a plantelor, dar şi creşterea animalelor şi vânătoarea deţineau un loc important.Locuinţele purtătorilor culturii Folteşti II erau semi bordeiele.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 1959-1960  
Institution Role
Muzeul Municipal de Istorie din Onești 1
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 2
Institutul de Arheologie Iași 3

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 178, poz. 17 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)