Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   137087.01
Nume   Situl paleolitic de la Boineşti - Coasta Boineşti
Județ   Satu Mare
Unitate administrativă   Bixad
Localitate   Boineşti
Punct   (Belevara)
Reper   Aşezarea se află la o distanţă de 1250 m de Remetea Şomoş, pe locul cel mai înalt al unui pinten vulcanic, orientat SV-NE; una din laturile sale domină la SE de o manieră abruptă pârâul Valea Rea, iar cealaltă latură se prezintă sub forma unei pante mai line prezentând un strat argilos. Extremitatea de NE a pintenului vulcanic care domină râul Lechincioara este barată de o ridicare de pamânt în care se află vestigiile unei cetăţi protoistorice.
Reper hidrografic - nume   Valea Rea, Lechincioara
Reper hidrografic - tip   râu
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descoperitor   C.S. Nicolaescu-Popşor şi Elena Covaci
Data descoperirii   1957
Regim de proprietate   public
Proprietar   comuna Bixad
Data ultimei modificări a fişei   23.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Paleolitic Musterian / Mijlociu; Final      
aşezare  Paleolitic aurignacian      
aşezare  Paleolitic Gravetian  

Materia primă este de origine locală, în mare parte culeasă din cursurile apelor din împrejurimi. Ea este reprezentată de roci metamorfice, de roci vulcanice (andezit, obsidian), de cuarţite şi de roci silicioase (jasp, chert). Jaspul reprezintă jumătate din materia primă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2005

IAB DOBOȘ Adrian
DOBRESCU Roxana
2. cercetare sistematică 1967

* BITIRI M.
3. cercetare sistematică 1962

* BITIRI M.
4. cercetare sistematică 1960

* BITIRI M.
5. sondaj 1957

* COVACI E.
* NICOLAESCU-PLOPȘOR C.s.
 
 
Scroll