Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   92970.03
Nume   Situl arheologic de la Borcea
Județ   Călăraşi
Unitate administrativă   Borcea
Localitate   Borcea
Reper   Aşezarea se află la aproximativ 800 m sud de calea feratã Bucureşti-Constanţa, între Valea Jegăliei la vest şi Valea Împăratului la est, la cca 400 m nord de Autostrada A2.
Forma de relief   luncă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   La suprafaţa terenului au fost identificate paisprezece cenuşare - "zolniki" aparţinând aşezării de tip Coslogeni.
Observații   Situl arheologic prezent a fost transferat de la comuna Ştefan cel Mare la comuna Borcea ca urmare a adresei primăriei comunei Ştefan cel Mare, cu nr. 1190/27 martie 2015, care ne aduce la cunoştinţă ca situl arheologic se află în intravilanul comunei Borcea şi nu Ştefan cel Mare, cum s-a localizat iniţial greşit de către autorii cercetărilor arheologice din 1994 Situl arheologic se întinde pe teritoriul comunelor Ştefan cel Mare şi Borcea (vezi codul RAN 94571.01).
Data descoperirii   1994
Suprafața sitului   150 000 mp
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului târziu Coslogeni  

Se observã tendinţa de grupare a "zolniki" în "cuiburi" de trei-patru, deşi unele din ele par a fi izolate faţã de celelalte. Toate cenuşarele apar sub forma unor pete circulare. Diametrul maxim a douăsprezece din ele variază între 8 şi 12 m. Douã cenuşare aflate în partea central-esticã şi esticã a aşezării, sunt de dimensiuni mai mari, diametrul lor fiind de 20 şi respectiv 25 m.
Au fost cercetate 13 gropi Coslogeni. Toate în formã de clopot, cu dimensiuni variabile. Umplutura gropilor conţine o cantitate variatã de cenuşã amestecatã cu pământ. În ceea ce priveşte cantitatea materialului arheologic descoperit, cu excepţia unei singure gropi (nr. 22), toate au fost relativ sărace (în cele 12 gropi s-au găsit: 74 fragmente de vase ceramice, 9 fragmente de chirpic, 60 fragmente de oase animale, 10 fragmente de zgurã de bronz). Mult mai bogatã a fost groapa nr. 22. Din ea provin: un ac de bronz, două vase întregibile de provizii, 225 fragmente. de vase ceramice, un fragment de grătar, 11 fragmente de oase de animale, 10 fragmente de chirpic.
La periferia de SE a aşezării, unde aceasta este afectatã de traseul autostrăzii în construcţie, au fost continuate săpăturile. Stratul de culturã este relativ sărac. În el s-au găsit: un ac de bronz, un fragment de percutor, 1171 fragmente de vase ceramice de tip Coslogeni, 300 fragmente de oase de animale, 195 fragmente de chirpici, 161 fragmente de zgură de bronz.


 
Aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare 1993-1994 * CAVRUC Valeriu
* CAVRUC Galina
MDJ Călăraşi * *

Bibliografie
1. Cavruc, Valeriu , Cavruc, Galina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=147&d=Stefan-cel-Mare-Calarasi-Asezarea-tip-Coslogeni-Feteasca-1994 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Oprea, Vasile, 2012 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Cavruc, Valeriu , Cavruc, Galina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=209&d=Stefan-cel-Mare-Calarasi-Asezarea-tip-Coslogeni-Feteasca-1995 [Publicaţie]
4. Șerbănescu, Done, 2015 [Fişă de sit]