Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   35740.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BT-II-m-A-01855
Nume   Biserica Uspenia, azi Adormirea Maicii Domnului de la Botoşani
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Municipiul Botoşani
Localitate   Botoşani
Adresa   Str. 1 Decembrie 1918, nr. 43
Punct   Biserica Uspenia
Forma de relief   platou
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica a fost ctitorita de Elena Rareş, sotia lui Petru Rareş in anul 1552. A fost restaurata in 1724 de Ioan Mihai Racovita voievod. Aici a fost botezat poetul naţional Mihai Eminescu. Reparată între 1724-1725, transformată în 1819, restaurată 1912.
Observații   Incendiul din 1888 adus la dispariţia unor dughene care asigurau întreţinerea bisericii şi locuinţe ale clericilor bisericii.
Stare de conservare   bună / 01.01.2009
Riscuri antropice   Incendii provocate: 2 / 01.01.2009
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia Uspenia
Data ultimei modificări a fişei   01.01.2016
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (1551)    

Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului sau Uspenia a fost ridicată la 1552 de către doamna Elena Rareş, soţia principelui Petru Rareş. Arhitectura bisericii este influenzata de ctitoria de la Popăuţi a lui Ştefan cel Mare. Biserica este formată din pronaos, naos şi altar cu pastoforii. Turla cu 12 laturi este ridicată deasupra naosului. Biserica a fost reparată de domnitorul Mihail Racoviţă între 1724-1725, dar stadiul cercetării nu permite constata rea unor transformări introduse. Biserica veche ilustrează decorul policrom specific arhitecturii moldoveneşti din prima jumătate a sec. XVI.

BT-II-m-A-01855.01 
clopotniţă  Epoca medievală (1552)        
Biserică  Epoca modernă (1819)    

Intervenţia de la 1819, consemnată cu inscripţie a dat biserici aspectul de azi. Pe latura de vest a fost adăugat un turn clopotniţă în stil clasicist. Corpul bisericii a fost unit cu clopotniţa prin ridicarea zidăriei triconcului la nivelul unei cornişe generale susţinută de console. Înfăţişarea actuală ilustrează clasicismul începutului de veac XIX..

 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1724-1725)    

Apariţia turnului-clopotniţă pe latura de vest a bisericii la începutul sec. XIX, este rezultatul influenţei apusene din Transilvania unde apare turnul- clopotniţă şi se generalizează la bisericile de zid începând cu sec. XVIII.Tot în secolul XVIII se adaugă învelitoarea turlei naosului cu forme baroce elegante. Turnul va fi reparat în 1815 şi 1864, când i se adaugă un decor romantic cu reflexe romantice clasiciste. Tot acum cornişei bisericii i se adaugă arcaturi de factură gotică.

 
Cimitir  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)        
Biserică  Epoca modernă (1911)    

Biserica nouă este rezultatul restaurării făcute de Nicolae Ghika-Budeşti în 1911, care din păcate nu a respectat vechea structură a monumentului, drept urmare zidăria triconcului a fost coborâtă cu 2 m, faţadele au fost îmbrăcate cu placaj de piatră şi cărămidă aparentă, zidită cu ciment, ceea ce adus la transformarea poligonului exterior al turlei în cilindru. Învelitoarea barocă a turlei a fost înlocuită cu una piramidală, iar clopotnţa de sec. XVIII a fost înlocuită cu una asemănătoarea clopotniţei de la biserica Popăuţi (BT).

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 322, poz. 259-260 [Ordin MCC]
2. Greceanu, Eugenia, Ansamblul urban medieval Botoşani, Iaşi, 2009, 77 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll