Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101387.06
Nume   Situl arheologic de la Bucşani - Foişoru Lipoviencii
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Bucşani
Punct   Foişoru Lipoviencii (Pădurea Lipovencii; Han roşu Bonta;)
Reper   Situl se află în extremitatea de nord-est a comunei, la 3,4 km nord-est de satull Bucşani, la aproximativ 260 de metri sud-sud-vest de biserica Mănăstirii Buna Vestire, la cca 3,7 km est de DN61, pe zona de platou a terasei din dreapta Ilfovăţului, la 450 m vest de firul actual al apei.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   baltă
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură; transport de gaze
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pe harta celei de-a doua ridicări topografice austriece în zona de interes sunt figurate două construcţii, ambele din piatră (fiind marcate cu roşu), fără curte. Dacă cea dintâi este o construcţie izolată, cea de-a doua indică un han. Semnul grafic este utilizat în situaţii similare pe hartă - de exemplu, în cazul a două hanuri din zona Ghimpaţi, pe pârâul lavacioc. Importantă este şi figurarea fântânii din imediata apropiere, instalaţie de obicei însoţitoare hanului. La suprafaţa solului, în spaţiul celor două puncte de coordonate cunoscute, a fost descoperite extrem de puţin material arheologice (fragmente ceramice şi de cărămizi, databile în sec. XVI-XIX). Material ceramic medieval târziu, care ar putea fi pus în legătură cu cele două expresii grafice se află, însă, pe platoul larg al terasei dreapta a Ilfovăţului, în cuprinsul staţiunilor Bucşani Mănăstirea Buna Vestire şi Bucşani Terasa Ilfovăţului. Suprafaţa sitului, ca dispersie a materialului arheologic este de cca 2,1 ha, perimetrul său fiind de 585 de metri.
Observații   Integritatea staţiunii a fost afectată de îngroparea unei conducte şi de alte lucrări de decapare şi excavare.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   2,1 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 18.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 18.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
han  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XIX) românească      
aşezare deschisă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XIX) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

* HILA Tudor
* NICOLAE Cătălin
Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 46-53, 144-150, 232-235, 3 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll