Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101387.12
Nume   Situl arheologic de la Bucşani - La Nuci
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Bucşani
Punct   La Nuci
Reper   Situl este amplasat în extremitatea nord-vestică a satului Bucşani, imediat la nord de cartierul Satu Nou, zona sa nord-vestică depăşind limita teritoriului administrativ, suprapunându-se peste sudul cimitirului din satul Dealu (comuna Crevedia Mare) şi primele construcţii. Staţiunea este secţionată de DN61. Este amplasată pe terasa înaltă stânga a Neajlovului şi pe prelungirile sale joase, în zona de nord.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură; pădure; locuire; carieră de lut
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialele descoperite la suprafaţa solului aparţin epocii bronzului, perioadei Latène şi celei medievale (sec. XVII-XVIII). Alături de acestea au fost descoperite şi fragmente de ceramică romană, probabil imitaţii, databili în sec. al II-lea AD. Suprafaţa staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) depăşeşte 10,7 ha (dintre care aproximativ 0,5 ha pe teritoriul comunei Crevedia), perimetrul său fiind de aproximativ 1,45 km (cca 230 m pe teritoriul comunei
Crevedia).
Observații   O intervenţie ilegală din 2009 – fundaţiile adânci ale unei construcţii civile au afectat staţiunea. Cu această ocazie, însă, limitele nordice au fost mai exact precizate. Zona vestică, de-a lungul terasei înalte este afectată de eroziune.
Descoperitor   Cătălin Bem, Tudor Hila, Cătălin Nicolae
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   10,2 ha
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 20.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 20.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 20.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   24.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
    romană      
aşezare  Epoca bronzului târziu        
epoca bronzului  La Tène târziu (secolele II-III p. Chr.) Geto-dacă      
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XVIII) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin
Universitatea din București HILA Tudor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din București NICOLAE Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 69, 164-165, 258-262 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll