Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101387.04
Nume   Situl arheologic de la Bucşani - Mănăstirea Buna Vestire
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Bucşani
Punct   Mănăstirea Buna Vestire
Reper   Situl se află în extremitatea nord-estică a comunei, la aproximativ 400 de metri sud-est de biserica Mănăstirii Buna Vestire şi la cca 4 km est de DN61, pe malul drept la Baltei Ilovăţu.
Reper hidrografic - nume   Ilovăţ
Reper hidrografic - tip   baltă
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură; păşune; transport gaz;
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl ocupă o suprafaţă relativ rectangulară, orientată nord-sud şi care se suprapune peste terasa dreaptă a Ilfovăţului, pantele spre luncă şi peste aceasta din urmă, aşadar, în zona inundabilă, mlăştinoasă. Numeroasele materiale arheologice - fragmente ceramice (inclusiv din categoria Besenstrich Keramik), chirpici arşi, unelte fragmentare de silex (percutoare, lame) şi piatră (topor, lustruitoare, râşniţe) atestă două locuiri importante. Cea dintâi, căreia îi aparţine şi specia de ceramică decorată cu măturica, se plasează în epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Cea de -a doua, asociată şi cu fragmente de ceramică romană, probabil imitaţii, este Latène, databilă în sec. al II-lea AD. O serie de fragmente ceramice indică şi prezenţe antropice din sec. XVI-XIX. Suprafaţa sitului (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 9,74 ha, perimetrul său fiind de 1,275 km.
Observații   Se află la 125 metri nord de situl de la Bucşani - Terasa Ilfovăţului. Integritatea sitului a fost afectată de îngroparea unei conducte.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   9,74 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 18.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 18.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare deschisă  La Tène        
aşezare deschisă  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 41-43, 144-150, 222-226, 3 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll