Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101387.05
Nume   Situl arheologic de la Bucşani - Terasa Ilfovăţului
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Bucşani
Punct   Terasa Ilfovăţului
Reper   Situl se află în extremitatea nord-estică a comunei, la cca 3,36 km nord-est de satul Bucşani, la aproximativ 900 de metri sud-sud-est de biserica Mănăstirii Buna Vestira, la cca 3,7 km est de DN61, pe terasa din partea dreaptă a Ilfovăţului, la 110 metri vest de malul apei.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   baltă
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultuă; transport gaz
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialul ceramic şi utilajul litic cioplit indică o locuire eneolitică, Gumelniţa. Fragmentele de chirpici arşi, precum şi ceramica arsă secundar marchează existenţa unor construcţii distruse prin incendiu. De asemenea, o serie de fragmente ceramice şi de cărămizi indică o prezenţă antropică din sec. XVI-XVIII/XIX. Suprafaţa sitului (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 2,85 ha, perimetrul său fiind de aproximativ 700 m.
Observații   Integritatea staţiunii a fost afectată de îngroparea unei conducte.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   2,85 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 18.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 18.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa      
aşezare deschisă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVIII/XIX) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 44-46, 144-150, 227-231, 3 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll