Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.160
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-19682
Nume   Biserica cu hramul "Înălţarea Domnului" - Domniţa Bălaşa
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Strada Sfinţii Apostoli 60
Reper   Biserica se află lângă Palatul Justiţiei, pe partea sudică a râului Dâmboviţa.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Observații   Biserica a fost zidită în 1881, construcţia terminându-se în 1885. Iniţial în acest loc a existat o biserică mai veche, ce data din 1751, fiind construită de către Bălaşa, fiica lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, şi de către soţul acesteia, Paharnicul Manolake Lambrino. Acestia au zidit case şi chilii în jurul bisericii, în folosul celor săraci. Lăcaşul de cult a fost refăcut în 1931 de către banul Grigore Brâncoveanu. În urma cutrmurului din 11 ianuarie 1838, biserica a fost dărâmată, însă a fost reconstruită de Safta Brâncoveanu. În anul 1959, în curtea bisericii au avut loc săpături arheologice pentru subzidirea temeliilor şi pentru repararea crăpăturilor zidurilor actualei biserici Domniţa Bălaşa ce datează din 1881. Au fost dezvelite câteva ziduri aparţinînd unei construcţii asemănătoare cu cele din epoca feudală a Bucureştilor. Ulterior, între 20 august şi 15 septembrie 1959, s-a efectuat un sondaj arheologic ce a dus la degajarea în partea dinspre sud a unei vechi biserici, construită din cărămizi, situată în mare parte sub actuala biserică.
Au mai fost identificate două cavouri, unul in interiorul pronaosului, altul la exteriorul său, in care s-a găsit oseminte umane răvăşite, aparţinînd mai multor schelete dezgropate din alte morminte. Cavourile au fost zidite cu acelaşi fel de materiale ca şi pridvorul. În 1992, la 30 m nord est de altarul bisericii, a fost dezvelită o construcţie din lemn, sec. XVIII, posibil anexa unei gospodării a boierilor Brâncoveanu.
Data ultimei modificări a fişei   21.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1881 - 1885)    

Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti a fost construită în anii 1881 - 1885, în stil neoromantic şi neobizantin după planurile de arhitectură întocmite de Alexandru Hristea Orăscu împreună cu Carol Benesch şi Hartman şi avizate de André Lecomte du Noüy.

 

Bibliografie
1. Ignat, Theosor, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă (Autorizație nr. 497/16.10.2018), 2018 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
2. Cantacuzino Gh. I, Cercetările arheologice în zona dintre Dealul Patriarhiei şi Dealul Mihai Vodă, Material și Cercetări Arheologice, VIII, 1962, 773-787 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Panai I. Panait, O construcţie deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, MIM, IV, Muzeion, București, 1992, 133-137 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Țico, C., Contribuţii arheologice la cunoaşterea complexului arhitectonia Văcăreşti, CAB, III, 1981, 240-255 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul "Înălţarea Domnului" - Domniţa Bălaşa", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 3, Imprimeria Centrala, 1921-1943, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0560-biserica-inaltarea-domnului-domnita-balasa-bucuresti-str-sf-apostoli-nr-60/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
6. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/page/n1/mode/2up [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll