Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.80
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-B-18735
Nume   Biserica cu hramul Sf. Sofia - Floreasca din Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Calea Floreasca 216, sector 1
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   edificiu religios; necropolă
Observații   Biserica actuală, din cărămidă, datează din sec. XVIII şi se presupune că a fost ctitorită de postelnicul Istratie Florescu cu soţia sa Voichiţa Poenaru şi fiica lor, Ancuţa, judecând după portretele ctitoriceşti păstrate în stânga intrării în pronaos. Părăsită şi distrusă în cursul sec. XIX, biserica a fost restaurată prin contribuţia familiilor G.M.Negropontes şi Niculescu între anii 1926-1928 sub conducerea arh. Paul Smărăndescu. În 1935 primeşte hramul Sf. Sofia, iar în 1938 i se adaugă zidul înconjurător şi clopotniţa. În anii‚ 80 ai sec. XX se fac reparaţii şi consolidări, se curăţă şi se restaurează pictura de către pictorul Cornel Boambeş, se realizează vitraliile, şi se construieşte o nouă catapeteasmă din stucatură în locul celei vechi din zid.
Stare de conservare   bună / 05.01.2017
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 05.01.2017
Proprietar   Biserica Ortodoxă Română
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Fundaţia iniţială a bisericii prezenta un decroş substanţial peste care (în anii '80 ai sec. XX, conform mărturiilor de la faţa locului), a fost construit un soclu dintr-o cărămidă groasă (cca. 0,06-0,07 m), de culoare mai deschisă, care a îmbrăcat ca o centură biserica. Pridvorul iniţial era deschis, cu 4 coloane masive de cărămidă la faţadă şi 2 coloane angajate laterale, în sec. XX acesta fiind închis.

 
Necropolă  Epoca modernă (sec. XIX-XX)    

Au fost descoperite în cursul cercetărilor preventive din anii 2013-2015, 24 morminte întregi sau deranjate, care fac parte din cimitirul care înconjura iniţial biserica. Concentraţia mai mare a mormintelor se constată a fi în zona de nord a incintei şi mai puţin în cea de est. În curtea din jurul bisericii, dar şi în afara acesteia, în strada Biserica Floreasca, s-au descoperit numeroase oseminte aparţinând cimitirului, ale cărui limite depăşesc cu mult incinta actuală a bisericii.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2015

Institutul Național al Patrimoniului IOSIPESCU Raluca-Georgeta
MOISE Cosmin-Gheorghe
Hazu Eduard Anton PFA HAZU Eduard
2. cercetare preventivă 2013

Muzeul Național de Istorie a României IOSIPESCU Raluca
BULEI Agata
BALDOVIN Nicoleta
HAZU Eduard
MOISE Cosmin

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 521, poz. 1016 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Iosipescu, Raluca et all, Bucureşti | Punct: Biserica "Sfânta Sofia - Floreasca" | Anul: 2013, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, Buucurești, 2014, 170-172, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5244&d=Bucuresti-Biserica-%94Sfanta-Sofia-%96-Floreasca%94-2013 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Iosipescu, Raluca, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 128-129, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4., http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5565&d=Bucuresti-Sfanta-Sofia--Floreasca-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sf. Sofia - Floreasca din Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 7, Imprimeria Centrala, 1926-1940, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0633-biserica-sf-sofia-floreasca-calea-floreasca-nr-215/ [Document de arhivă]
5. Falcan, Dan, O ctitorie de suflet - biserica Sfânta Sofia din Floreasca, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVII, Bucuresti, 2003, 299-304 [Publicaţie]
6. Smarandescu, Paul, Biserica Floreasca din Bucureşti, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Vălenii de Munte, 1935 [Publicaţie]
7. Moise, Cosmin, Vestigii arheologice de provenienţă rusească descoperite la biserica "Sfânta Sofia - Floreasca" din Bucureşti, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, 1-2, 2015-2016, 97-100 [Publicaţie]
8. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișă sit arheologic Biserica Sofia, 2019 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll