Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.36
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-18225; B-I-s-B-17895
Nume   Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Bd. Brătianu I.C.
Reper   Biserica se află la staţia Piaţa Sf. Gheorghe.
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Data ultimei modificări a fişei   31.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII - XVIII) românească  

Biserica a fost ctitorită în 1670 de către Constantin Brâncoveanu, în locul unui lăcaş mai vechi. Aceasta a fost sfinţită pe 20 decembrie 1707, la eveniment luând parte patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara şi Gherasim, patriarhul Alexandriei, precum şi 12 mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, 12 arhimandriţi şi egumeni, 4 diaconi şi 2 arhidiaconi. Ieromonahul rus, Ipolit Visenski a precizeat faptul că se adunase multă lume, inclusiv turci. Constantin Brâncoveanu venise cu cei trei fii ai săi, purta samure azurii, boierimea prezentă fiind îmbracată în aur. Preasfinţitul era şi acesta descris că ar fi purtat veşminte din fir de aur, precum şi pietre de mărgăritare. În urma cutremurului din 1802, bolţile şi turlele din zid au fost dărâmate, iar turlele de lemn au fost distruse de incendiul din 1847, care a mistuit biserica, dar şi mahalaua. Între 1851-1855 au avut loc restaurări, în timpul cărora au fost dărâmate pridvorul, bolţile şi coloanele interioare din pronaos, au fost înlocuite picturile lui Pîrvu Mutu, cu elemente decorative cioplite de către arhitectul Villacrosse, dar şi de picturile lui Constantin Lecca si Misu Popp. În urma cutremurului din 1940, biserica a avut nevoie de noi lucrări de restaurare, iar în 1971 au fost realizate săpături pentru a readuce nivelul de călcare în exterior, pentru degajarea soclului îngropat. Au fost de asemenea modificate instalaţiile subterane şi canalizarea. Lucrările de restaurare au început în 1975, după cercetări arheologice. În urma cutremurul din 1977, a fost impusa reluarea lucrărilor, pentru crearea unui schelet de beton armat, îmbrăcat în placaj de căramidă, şi piatră sculptată în stil brâncovenesc, în formele arhitecturii iniţiale.

 
piatră de mormânt / piatră de mormânt sec. XVIII     Piatra se afla pe mormantul lui Constantin Brancoveanul

Piatra este indescifrabilă
 
mormânt / piatră de mormânt sec. XVIII     Piatră de mormânt ce se afla pe mormântul lui Manolache Lambrino, ginerele lui Constantin Brâncoveanul.

Inscripţia este indescifrabilă.
 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 482, poz. 510 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 19, Imprimeria Națională, 1915-1949, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0571-biserica-sf-gheorghe-nou-bucuresti-b-dul-i-c-bratianu-nr-49/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Balș, Ștefan, Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. în TOM: 2, Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Bucuresti, 1981 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, 388, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/page/n1/mode/2up [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 190-193 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Potra, George, Din Bucureștii de Ieri, vol. I, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1990, 108-109 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7.
 
 
Scroll