Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.168
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-18236
Nume   Biserica cu hramul Sfântul Nicolae - Manea Brutaru
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. General Budişteanu Constantin 4 - 6
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (1787) românească  

Iniţial, pe acest loc a fost construită o biserică din lemn, în 1713, numită la acea perioadă "Precupeţii Noi". Clădirea ulterioară a fost ctitorită în timpul lui Nicolae Petru Mavrogheni, în anul 1787, de către mai multi negustori, printre care se număra Manea Brutaru. Tâmpla de lemn de nuc a fost pusă în 1858. În 1865, biserica a fost mărită în lungime, i s-a pus o tâmplă nouă şi a fost zugrăvită. Biserica a fost reparată în 1877 de către epitropii V. Blehan şi C.J Cocioceanu şi de către preotul D. N. Mirodot. Picturile din biserică au fost refacute în ulei, în 1887. În curtea bisericii a existat o cruce ridicată de Manea Vătaful în anul 1814. În 1893, au avut loc noi lucrări, când biserica a fost pictată de către pictorul Anton Serafim. În 1914 a fost instalată lumina electrică. În 1921 au fost realizate noi lucrări, când s-a reparat acoperişul, a fost spălată pictura, iar în aceeaşi perioadă, Ministerul de Război a donat un clopot, fabricat la uzina de la Reşiţa.

Într-un deviz pentru lucrările de consolidare a bisericii Manea Brutaru din 1939, au fost începute lucrări de reparare, terminate în 1940. În acelaşi an, biserica a fost avariată în urma cutremurului, iar pe 15 decembrie 1940 au fost înaintate la minister mai multe documente care afirmau starea de degradare a bisericii şi necesitatea unor noi reparaţii de consolidare. Comisiunea Monumentelor Istorice a aprobat un deviz în valoare de 104.600 lei pentru reparaţii, care s-au terminat în 1943. În 1945 au fost realizate lucrări de spalare si restaurare a picturilor în ulei, costurile fiind suportate de dl. Ing. Dan Capriel. In 1968 a fost refacuta instalatia electrica, au fost realizate lucrari de reparatii la acoperis, iar Olga Greceanu a restaurat pictura bisericii. Pictura bisericii a fost realizată în stil renascentist cu elemente bizantine.

 
Cimitir  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

În jurul bisericii a fost construit un cimitir, însă, în 1890, Primăria oraşului Bucureşti a hotărât desfiinţarea acestuia.

 
Chilie  Epoca modernă    

La 29 mai 1798 domnitorul Constantin Hangerli a poruncit construirea a două curţi cu odăi pentru 80 de copii şi fete orfane. În anul 1801 erau zidite în acest scop 8 chilii, care ulterior în cursul secolului al XIX-lea au adăpostit o şcoală.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 483, poz. 521 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sfântul Nicolae - Manea Brutaru", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 27, Imprimeria Națională, 1921-1947, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0593-biserica-sf-nicolae-manea-brutaru-bucuresti-str-general-constantin-budisteanu-nr-4-6/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa de sit Biserica Manea Brutaru, 2019 [PUG]
 
 
Scroll