Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.116
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-19395
Name   Biserica cu hramul Sfinţii Constantin şi Elena de la Bucureşti (Livedea Gospod)
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Sf. Constantin 33
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost construită în 1785 de către Constantin Cojocaru Beşleagă, Constantin Croitorul şi altii, pe locul Livezii Domneşti (Livedea Gospod), cel mai probabil în locul unei biserici mai vechi. Pe latura de sud a parcelei se afla şi un turn clopotniţă, în prezent dispărut. Trecerea timpului şi calamităţiile abătute asupra capitalei, în special cutremurele din anii 1802 şi 1838, au deteriorat biserica, astfel încât enoriaşii au cerut printr-o petiţie în anul 1861"…construirea din nou a bisericei...".
Last record update   11.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1785)    

În 1880, pictorul Ioanid a acoperit pictura iniţială în frescă cu o altă pictură, în ulei. În 1917 au fost luate clopotele, iar după război au fost cumpărate altele şi puse într-o clopotniţă nouă, adăugată în curtea bisericii. A fost desfiinţată turla de pe pronaosul bisericii, unde au fost vechile clopote, din cauza stării precare a acesteia. Tot atunci au fost refăcute picturile interioare, de către pictorul Costin Petrescu. Încadrată drept monument istoric, bisericii i-au fost făcute mai multe lucrări de restaurare. Între 1919-1959 au fost făcute mai multe lucrări. Pridvorul a fost readus la forma initiala, a fost spălată pictura în ulei, a fost adăugată pardoseală de marmură, iar curtea a fost înconjurată cu grilaj de fier. A fost reprodusă pisania originală din 1785, împreună cu figurile ctitorilor, după Istoria Bucurescilor a prof. Ionescu-Gion. Pisania reprodusă după cea originală nu mai este lizibilă.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 573, poz. 1699 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sfinţii Constantin şi Elena de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Cultura Națională, 1919-1939, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0556-biserica-sf-imparati-constantin-si-elena-bucuresti-calea-plevnei-nr-30/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, București, 2016, 142-143, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Moței, Raluca Ioana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa de sit Biserica Livedea Gospod, 2019, 329-356 [PUG]
5. Mucenic, Cezara, Biserica Livedea Gospod / Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Cercetări arheologice în Bucureşti, VII, A.G.I.R., 2007, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65086-biserica-livedea-gospod-sf-imparati-constantin-si-elena--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2007-vii-2007 [Publicaţie]
 
 
Scroll