Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.141
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19691
Name   Situl arheologic Biserica cu hramul Sfântul Ilie - Gorgani din Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Silfidelor nr. 3-7
Landmark   Situl se află pe înălţimea cunoscută sub numele de Movila Gorgani, aflată pe malul stâng al Dâmboviţei, odinioară parte din Dealul Mihai Vodă, acum între Bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei, în zona Arhivelor Naţionale.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Cercetările efectuate în anii 1953 şi 1955 au dovedit că pînă în primele decenii din veacul XVII, Gorganul a rămas nelocuit, fiind acoperit de vii şi livezi, întinse pînă în malul stâng al Dîmboviţei şi expuse deselor ei inundaţii. Terenurile aflate între Gorgan şi terasa din stânga Dâmboviţei, acum ocupate de parcul Cişmigiu, au rămas mlăştinoase pînă la mijlocul veacului XIX. Aici s-a construit o biserică în secolul XVII, refăcută în secolul al XIX-lea.
Last record update   06.06.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)    

Biserica a fost construită din zid la sfârşitul secolului al XVIII-lea, probabil în timpul lui Şerban Cantacuzino, fiind închinată Mânăstirii Cotroceni. În timpul domniei lui Alexandru lpsilanti (1774-1782), bisericuţa era ruinată, însă se pare că nu a fost cu totul părăsită. În urma cutremurelor de la sfîrşitul veacului XVIII şi la începutul lui XIX, zidurile primei biserici au fost dislocate şi împrăştiate pe toată suprafaţa curţii. Totuşi, chiar în cursul primului deceniu din veacul XIX, biserica, deşi grav deteriorată, mai era încă folosită parţial pentru slujbe.

 
Biserică  Epoca modernă (Sec. XIX)    


În 1813, sub Gheorghe Caragea, prima biserică a fost dărîmată şi în curtea ei, nivelată, a fost ridicată a doua biserică, care este cea actuală, având hramul prorocului Ilie Tesviteanul, de către negustorii din breasla cojocarilor şi de către alte persoane, precum ne arată pisania păstrată până acum, care a fost aşezată în noiembrie 1819, cât şi două inscripţii greceşti din 1813, aflate pe icoanele tâmplei.

 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVII - Sec. XIX)    

În timpul existenţei primei biserici s-au făcut în curtea ei numeroase înmormântări, din care s-au găsit în timpul săpăturilor arheologice mai multe schelete omeneşti neatinse sau deranjate şi alături de ele fragmente de vase, resturi de sicriuri şi de veşminte, cuie, bumbi, nasturi şi copci din metal, fragmente ceramice româneşti din veacul XVIII, monede turceşti şi austriece. Înmormîntările au continuat în cimitirul dimprejur şi după construcţia bisericii în secolul XIX. În mormintele din această vreme, cercetările arheologice au găsit, alături de scheletele omeneşti şi de urme de sicriuri şi veşminte, nasturi din bronz, numeroase fragmente ceramice româneşti din veacul XIX şi multe faianţe cu diferite desenuri în culori albastre, cenuşii sau castanii, aduse din străinătate în Ţara Românească, precum şi monede diverse.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2012

Muzeul Municipiului București MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheoghe
2. cercetare sistematică 1953-1955

Muzeul de Arheologie şi Istorie a Bucureştilor CANTACUZINO Gheoghe
MORINTZ Sebastian

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 597, poz. 2015 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de biserica "Sf. Ilie - Gorgani din Bucuresti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 18, Imprimeria Națională, 1916-1944, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0580-biserica-sf-ilie-gorgani-bucuresti-str-silfidelor-nr-3-7/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, București, 2017, 329-331 [Publicaţie]
4. Morintz, Sebastian; Cantacuzino, Gheorghe, București. Rezultatele săpăturilor arheologice și ale cercetărilor istorice din anul 1953, Cercetări privind istoria R.P.R., I, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953, 106-113 [Publicaţie]
 
 
Scroll