Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.126
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-s-A-17909
Name   Situl arheologic Centrul Istoric Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Landmark   Centrul istoric este delimitat la Nord de Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), Bd. Carol (până la intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - de str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd. Carol până la intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - de Bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia cu Calea Victoriei); la Vest: de Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu Bd. Elisabeta).
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Centrul Istoric Bucureşti este definit ca sit arheologic pe cuprinsul căruia este instituită regimul maxim de protecţie. Pe teritoriul ocupat de centrul istoric se află mai multe puncte identificate şi cercetate ca situri arheologice, având la rândul lor coduri RAN distincte.
Săpăturile arheologice recente au scos la lumină, în pofida distrugerilor contemporane masive, mărturii importante ale istoriei Centrului istoric - străzile pavate cu lemn (podurile medievale şi moderne), străzile pavate cu bolovani de râu (moderne), construcţii datând din sec. al XVIII-lea, construcţii din sec. al XIX-lea sau fragmente ale sistemului de canalizare din secolul XX.
Last record update   11.10.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVI - XX)        
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVI - XX)        

Bibliography
1. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG] (site record source)
2. Lista monumentelor istorice din România (LMI) Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015,, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016 [Ordin MCC] (site record source)
 
Site Photos

Scroll