Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17864
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa - La stejar
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Băneasa - La stejar
Reper   Situl se află în cartierul Vatra Nouă, pe platoul unei terase înalte a malului nordic al Lacului Griviţa şi la sud de Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti.
Reper hidrografic - nume   Griviţa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire urbană
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Staţiunea arheologică Băneasa-La Stejar a intrat în literatura de specialitate datorită descoperirii acolo, în anul 1929, a unei aşezări din epoca bronzului, aparţinând culturii Tei 1. Descoperitorul ei, Dinu V. Rosetti, distinge, cu această ocazie, o nouă fază a culturii Tei, pe care o denumeşte faza Stejar 2. Tot atunci el semnalează şi existenţa, în acelaşi loc, a unor aşezări din prima epocă a fierului şi din sec. IV-VI p.Chr.
Descoperitor   Dinu V. Rosetti
Data descoperirii   1929
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII p. Chr.) neprecizată  

 
B-I-m-B-17864.01 
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
B-I-m-B-17864.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei  

 
B-I-m-B-17864.03 
Aşezare  La Tène (sec. II-I a.Ch.) getică  

 
 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X) Dridu  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011 Muzeul Municipiului BucureştiMĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia-Mirela
2. cercetare preventivă 2007 Muzeul Municipiului BucureștiCIOCĂNEL Camelia Mirela
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
NESTORESCU Cristian
PÎRVULESCU Cosmin Dan
ZAMBORY Mihaly-Tibor
Muzeul Naţional de Istorie a RomânieiVASILE Sandu Gabriel
3. cercetare sistematică 1962-1963 Muzeul Municipiului BucureștiCONSTANTINIU Margareta
LEAHU Valeriu

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 442, poz. 17-20 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3836 [Publicaţie]
4. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4820&d=Bucuresti-Soseaua-Gheorghe-Ionescu-Sisesti-nr-201-tarla-189-parcela-10-2011 [Publicaţie]
5. Vintilă, Camelia Mirela, Măgureanu, Despina, Notă asupra descoperirilor de sec. II - I a. Chr. din situl arheologic ‘Băneasa - La Stejar’, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 4, 2012, 183-196, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=255042 [Publicaţie]
6. Rosetti, Dinu V., Câteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor, 1932, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9024-cateva-asezari-si-locuinte-preistorice-din-preajma-bucurestilor--1932 [Publicaţie]
7. Constantiniu, Margareta, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti. 1. Aşezarea autohtonă prefeudală de la Băneasa (La Stejar), Cercetări Arheologice în Bucureşti, 2, 1965, 75-238, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64961-santierul-arheologic-baneasa-straulesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll