Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.152
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Centrul Cartierului Evreiesc
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Reper   Centrul Cartierului Evreiesc se află în centrul Bucureştiului, pe un teritoriu delimitat de străzile Sfânta Vineri la sud şi vest, Bulevardul Corneliu Coposu la nord-vest, strada Matei Basarab la nord şi Bulevardul Mircea Vodă la est.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Zona cercetată a pus în lumină existenţa mai multor fundaţii ale unor clădiri demolate în perioade istorice distincte (sistematizările interbelice şi demolările din perioada comunistă). Clădirile dispărute compuneau peisajul vechiului cartier evreiesc. Intersecţia Bulevardului Corneliu Coposu cu actula str. Sf. Vineri, reprezenta punctul zero al cartierului evreiesc dispărut în mare parte în perioada comunistă. Distrugerile, care au urmat axa est-vest a oraşului, nu au afectat numai clădirile, ci şi trama stradală, parte a unui ţesut urban dezvoltat de-a lungul veacurilor. Zona mărginită de str. Iuliu Barasch, Clucerul Udricani, Olteni, păstrează clădiri Art Deco în stil eclectic sau neo românesc şi reprezintă astăzi o mică parte din imaginea trecută a unui cartier eminamente dispărut.
Observații   Prin cercetările arheologice viitoare, documentarea din teren ar putea reprezenta o formă de restitutio ca singură formă de punere în valoare din punct de vedere istoric şi s-ar aşeza alături de zone deja incluse în categoria de sit arheologic, aşa cum spre exemplu este zona cartierului Uranus.
Suprafața sitului   82.588 mp
Stare de conservare   precară / 03.12.2018
Riscuri naturale   Cutremur: 5 / 03.12.2018; Incendii: 1 / 03.12.2018
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 03.12.2018; Afectare parţială: 5 / 03.12.2018; Vandalism: 1 / 03.12.2018
Regim de proprietate   privat şi public
Data ultimei modificări a fişei   26.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Edificiu  Epocă modernă (sec. XVIII-XIX)   1682 

În timpul cercetărilor arheologice preventive din 2018 au fost descoperite mai multe structuri de zid, depuneri şi materiale arheologice din secolele XVIII-XIX, importante pentru istoricul zonei şi al Bucureştiului. Cercetarea arheologică preventivă nu a fost făcută exhaustiv, ci pe un spaţiu limitat (traseul îngust al şanţurilor de canalizare şi apă), astfel încât aceste structuri au generat o imagine incompletă a clădirilor identificate în timpul cercetării în mod particular şi a zonei în ansamblu.
Prima atestare documentară este la 1682 în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu când este construită prima sinagogă bucureşteană. Mijlocul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea când este recunoscută oficial comunitatea sefardă (iudeo-spanioli) şi mai târziu a comunităţii aşkenazilor (iudeo-polonezi) veniţi şi stabiliţi în Bucureşti.
Stratigrafia zonei este dominată de prefacerile prin care a trecut oraşul şi se prezintă a fi un amestec eterogen ce ţine de sistematizări şi demolări realizate în cel puţin două etape: în perioada interbelică cu ocazia planurilor generale de sistematizare (1921) şi în perioada comunistă, cu precădere la sfârşitul anilor ’80, când s-au făcut demolări masive.
Materiale şi tehnici de construcţie: ziduri din cărămidă, ţesute sau adosate, legate cu mortar de var.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2018

Muzeul Municiupiului București IGNAT Theodor-Aurelian
CLEȘIU Sorin

Bibliografie
1. Cleșiu, Sorin, 2018 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Arheologia Credinței. Cercetări arheologice la biserici bucureștene, II, Mistral și Semne, București, 2011 [Publicaţie]
3. Cleșiu, Sorin; Motei, Raluca, Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani, Revista Cercetări Arheologice și Numismatice, 4, Editura „Oscar Print”, București, 2018, 190-199 [Publicaţie]
4. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
 
Scroll