Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.58
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17866
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Dămăroaia
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   cartier Dămăroaia
Reper   Situl arheologic de la Bucureşti - Dămăroaia se află între malul sudic al lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi cimitirul Dămăroaia la E. Situl se concetrează în zona străzilor Neajlovului şi Aleea Scroviştei şi Snagov.
Reper hidrografic - nume   Griviţa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire modernă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Primele cercetări pe teritoriul sitului le face D. V. Rosetti în anii 1930-1931 când sunt descoperite materiale din epoca bronzului şi două morminte de incineraţie getice. De asemenea, tot cu această ocazie au fost identificate complexe din sec. VI-VII p.Chr. şi din sec. X-XI p.Chr. În anii '70 au mai fost descoperite două locuinţe de suprafaţă din sec. II-I a.Chr..
Observații   În anul 2005, din cauza extinderii în această zonă a unui cartier rezidenţial, au fost reluate săpăturile arheologice cu caracter preventiv. Astfel în campaniile din anii 2005 şi 2006 au fost efectuate săpături pe mai multe loturi aflate pe Aleea Snagov, Aleea Neajlov şi Aleea Scroviştea de către cercetători de la MMB, MNIR şi INMI. Cercetări arheologice preventive au avut loc şi în anii 2013, 2018 şi 2019.
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   15.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Boian  

 
 
Aşezare  Epoca bronzului Glina/Tei  

 
 
Aşezare  Hallstatt timpuriu neprecizată  

 
 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică  

 
B-I-m-B-17866.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI-VII) neprecizată  

 
B-I-m-B-17866.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X-XI)    

 
 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

 
B-I-m-B-17866.01 
Necropolă de incineraţie  La Tène getică  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2019 Săpăturile arheologice preventive s-au desfășurat în perioada 1-10 aprilie 2019 în punctul Aleea Scroviştea nr. 92-96. * DAMIAN Paul
* DUMITRAȘCU Emil
* OANȚĂ-MARGHITU Sorin
Muzeul Naţional de Istorie a României * *
2. cercetare preventivă 2013 Cercetările s-au desfășurat pe strada Neajlovului, nr. 87-95. * MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
* VINTILĂ Mirela-Camelia
* GAVRILĂ Elena
* IGNAT Teodor
MM Bucureşti * *
3. cercetare preventivă 2007 * MĂGUREANU Andrei Mircea
* MĂGUREANU Despina
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
* PÎRVULESCU Cosmin Dan
* BOJICĂ Cătălin
* CIOCĂNEL Camelia Mirela
* CLEȘIU Sorin
* DAMIAN Paul
* LAZĂR Cătălin Alexandru
Muzeul Naţional de Istorie a României * *
Muzeul Municipiului Bucureşti * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
4. cercetare preventivă 2006 Cercetările s-au desfășurat în punctul Aleea Scroviştea, nr. 56-60. Muzeul Municipiului BucureştiBOJICĂ Cătălin
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", BucureştiMĂGUREANU Andrei Mircea
5. cercetare preventivă 2005 Cercetările s-au desfășurat în punctul aleea Scroviştea, nr. 50-54. Muzeul Municipiului BucureştiALEXANDRESCU Cristina-Georgeta
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
PANAIT-BÎRZESCU Florina
6. sondaj 1976 Muzeul Municipiului BucureștiTURCU Mioara

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 443, poz. 25-28 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3842 [Publicaţie]
4. Ignat, Theodor, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2018 [Document de arhivă]
5. Damian, Paul, 95. București. Punct: Dămăroaia, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 463-464, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6329&d=Bucuresti-Damaroaia-2019 [Publicaţie]
6. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe et alii, Bucureşti | Punct: Strada Neajlovului, nr. 87-95 (Planul 1) | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5259&d=Bucuresti-Strada-Neajlovului-nr-87-95-Planul-1-2013 [Publicaţie]
7. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3333 [Publicaţie]
8. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3608 [Publicaţie]
9. Rosetti, Dinu V., Tombes à incinération de l'âge du fer et de l'époque romaine dans la région de Bucarest, Publicațiile Muzeului Municipiului București, 2, 1935, 53-68, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=8973-sapaturile-arheologice-de-la-snagov--1935 [Publicaţie]
10. Mandache, Constantin, Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureştilor, 1975-1980, Cercetări arheologice în Bucureşti, 3, 1981, 289-284, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65006-cronica-sapaturilor-arheologice-pe-teritoriul-bucurestilor-1975-1980--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
11. Turcu, Mioara, Vestigii getice cercetate în Bucureşti, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 9, 1972, 65-72, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=21760-vestigii-getice-cercetate-in-bucuresti--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--ix-1972 [Publicaţie]
12. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll