Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.60
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-A-17862
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Străuleşti - Măicăneşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Străuleşti Măicăneşti
Reper   Situl arheologic este localizat în partea de N-E a municipiului Bucureşti, pe malul stâng al râului Colentina, între malul nordic al lacului Griviţa şi şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, la E de pârâul Mogoşoaia.
Reper hidrografic - nume   Griviţa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   amenajare urbană; locuire modernă
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Denumirea sitului reuneşte denumirea cartierului de astăzi Străuleşti cu cea a satului medieval Măicăneşti, dispărut în secolul XVI. A fost descoperit în anul 1960 printr-o cercetare de suprafaţă organizată de Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, iar în toamna târzie a aceluiaşi an s-a făcut o săpătură de sondaj. Cercetarea lui aproape sistematică s-a efectuat între anii 1960-1981, în cadrul a 22 campanii arheologice. În cele 38 de secţiuni care au caroiat terenul şi a numeroase casete, pe o suprafaţă de circa 40.000 m2 au fost descoperite dovezi materiale din epocile neolitică (cultura Boian), a bronzului (culturile Glina III şi Tei), geto-dacică şi resturi bogate ale unor vetre de aşezări din secolele II-III, IV, VI-VII, X-XI şi XIV-XVI, precum şi două necropole din secolele XIV-XV şi XV-XVI. Au fost precizate tipul de aşezare şi de locuinţă, meşteşugurile practicate în aşezările din secolele II-XVI, precum şi ritul de înmormântare în secolele XIV-XVI în centrul Câmpiei Române.
Observații   Topografic s-a constatat că zona din apropierea confluenţei pârâiaşului Mogoşoaia cu râul Colentina a fost folosită de locuitorii aşezărilor din secolele VI-VII, X-XI şi de cei din secolul XVI. Mai slabe sunt dovezile de locuire din secolele II-IV d. Hr. şi din perioada de început a existenţei satului Măicăneşti.
Data descoperirii   1960
Suprafața sitului   11.000 mp
Stare de conservare   grav afectat / 19.03.2020
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Epoca medievală (Sec. XV - XVI)    

 
B-I-m-A-17862.01 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

 
B-I-m-A-17862.02 
Aşezare rurală  Epoca medievală (sec. XIV - XVI)    

 
B-I-m-A-17862.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI) Dridu  

 
B-I-m-A-17862.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII p. Chr.) Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti  

 
B-I-m-A-17862.05 
Aşezare  Epoca romană şi post-romană (sec. II - IV p. Chr.)    

 
B-I-m-A-17862.06 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei  

 
B-I-m-A-17862.07 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina III  

 
B-I-m-A-17862.08 
Aşezare  Neolitic    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

Muzeul Municipiului BucureștiMĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia-Mirela
2. cercetare de salvare 2000

UCDC Bucureşti * *
Muzeul Municipiului BucureştiSANDU-CUCULEA Vasilica
PANAIT I. Panait
3. cercetare sistematică 1960-1981

Muzeul Municipiului BucureştiPANAIT I. Panait
CONSTANTINIU Margareta
SANDU-CUCULEA Vasilica
ȘTEFĂNESCU Aristide

Bibliografie
1. Constantiniu, Margareta; Panait, Panait I.; Cristache-Panait, Ioana, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti, Cercetări Arheologice în București, 2, 1965, p. 75-237, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64961-santierul-arheologic-baneasa-straulesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie]
2. Constantiniu, Margareta; Panait, Panait I., Şantierul Băneasa - Străuleşti. Cercetările din sectorul Măicăneşti (1964-1966), Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 6, 1968, 43-82, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2849-santierul-baneasa-straulesti-cercetarile-din-sectorul-maicanesti-1964-1966--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vi-1968 [Publicaţie]
3. Constantiniu, Margareta, Săpăturile arheologice de la Străuleşti - 1967, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 7, 1969, p. 12-28, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=10591-sapaturile-arheologice-de-la-straulesti-1967-asezarile-prefeudale--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vii-1969 [Publicaţie]
4. Constantiniu, Margareta, Aşezări din sec. II-IV e. n. pe teritoriul Bucureştilor, Izvoare arheologice bucureştene, 1978, p. 34-38 [Publicaţie]
5. Panait, Panait I.; Constantiniu, Margareta, Şantierul arheologic Străuleşti-Măicăneşti, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, Bucureşti, 1983, p. 529-531, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=1261-materiale-si-cercetari-arheologice--xv-1983 [Publicaţie]
6. Panait, Panait I., Prezenţe monetare în vatra satului Măicăneşti pe Colentina - Bucureşti (sec. XIV-XVI), Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici, Bucureşti, 2000 [Publicaţie]
7. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
8. Panait, Panait I., Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 49-51, nr. 33, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1132 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 441-442, poz. 7-15 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
10. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, 2007 [Fişă de sit]
11. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureșți, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4820&d=Bucuresti-Soseaua-Gheorghe-Ionescu-Sisesti-nr-201-tarla-189-parcela-10-2011 [Publicaţie]
12. Schuster, Christian, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă (Autorizație nr. 418/04.09.2018), 2018 [Document de arhivă]
13. Morintz, Alexandru, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2018 [Document de arhivă]
14. Schuster, Cristian, Die Tei-Kultur, Zur Bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara, Târgovișțe, 2005, 103 [Publicaţie]
15. Sandu, Vasilica, Situl Străuleşti-Măicăneşti. Aşezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, 2, 2016, 166-187, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64912-situl-straulesti-maicanesti-asezarea-din-secolele-vi-vii-d-hr-sapatura-din-anul-2000--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--2-ii-2016 [Publicaţie]
16. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
17. Vintilă, Camelia Mirela, Descoperiri aparţinând culturii Dridu în aşezarea de la Bucureşti - "Străuleşti Măicăneşti", Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, 4, București, 2018, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=66353-descoperiri-apartinand-culturii-dridu-in-asezarea-de-la-bucuresti-straulesti-maicanesti--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--4-iv-2018 [Publicaţie]
 
 
Scroll