Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   128454.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-II-m-B-08691
Nume   Biserica cu hramul Sf. Nicolae de la Buiceşti
Județ   Olt
Unitate administrativă   Priseaca
Localitate   Buiceşti
Reper   Biserica se află în partea central - estică a satului Buiceşti, pe malul stâng al pârâului Dârjov, la cca 150 de metri vest-nord-vest de cimitir.
Reper hidrografic - nume   Dârjov
Reper hidrografic - tip   pârâu
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Episcopia Râmnicului
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (1770)    

Biserică de plan dreptunghiular, cu absidă decroşată şi clopotniţă pe pronaos. Faţadele sunt împărţite în două registre inegale de un triplu brâu de secţiune semicirculară, respectiv rectangulară. Soclul înalt este delimitat de un profil. Paramentul este decorat cu asize de cărămidă aparentă în alternanţă cu panouri de tencuială. Clopotniţa octogonală îmbrăcată în tablă are bază pătrată. Paramentul cu asize din cărămidă aparentă şi panouri de tencuială se întâlneşte şi la biserici din secolul XVI, dar este tipic pentru bisericile din secolul XVII.Virgil Drăghiceanu, într-un articol publicat în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe anul 1915, în care cere declararea bisericii ca monument istoric, consideră că biserica datează din secolul XVI fiind ctitorie a boierilor Buzeşti. Aceeaşi datare este susţinută de Ion Ionaşcu în lucrarea sa Biserici, chipuri şi monumente din Olt, vol 1, p. 6.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Olt, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2090, poziția 296, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-OT.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
2. Drăghiceanu, Virgil, Biserica din Buicești, com Buicești - Olt, Anuarul Comisiunii Monumente Istorice, București, 1915, 74 - 76, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=7970-anuarul-comisiunii-monumentelor-istorice--1915 [Publicaţie]
3. Ionașcu, Ion, Biserici, chipuri și documente din Olt, Editura Ramuri, Craiova, 1934, 4 - 23, https://www.academia.edu/30008124/Biserici_chipuri_%C5%9Fi_documente_din_Olt_Volumul_1 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Biserica ortodoxă "Sfântul Dumitru", Arhiva DMI, București, 1915, https://culturalia.ro/search/6774fa45-0192-41da-a3c9-c43b3dcdfe00/view [Document de arhivă]
 
 
Scroll