Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   171334.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-B-09519
Nume   Situl arheologic de la Buleta
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Mihăeşti
Localitate   Buleta
Reper   Situl este localizat la nord-est de sat, pe dealul Chiciura.
Reper hidrografic - nume   Govora
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada romană.
Data ultimei modificări a fişei   04.11.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului Coţofeni     VL-I-m-B-09519.03 
Aşezare  Hallstatt neprecizată     VL-I-m-B-09519.02 
Aşezare  Epoca romană neprecizată     VL-I-m-B-09519.01 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2297, poz. 26-29 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 109 [Publicaţie]
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 22-23, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
5. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014, 138 [Publicaţie]
6. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 79 [Publicaţie]
7. Tulugea, Cladiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, 8, Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 18, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81993-repertoriul-arheologic-din-nordul-olteniei-neolitic-eneolitic--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
8. Tuțulescu, Ion, Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei, Litua. Studii și Cercetări, XV, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2013, 51, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7063-forme-de-habitat-apartinand-culturii-cotofeni-in-zona-deluroasa-si-montana-a-olteniei--litua-studii-si-cercetari-muzeul-judetean-alexandru-stefulescu-targu-jiu--xv-2013 [Publicaţie]
 
 
Scroll