Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   17067.02
Nume   Necropola tumulară din Pădurea Budeasa, sat Buneşti-Punct Albeasca (Plaiu Boi)
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Mălureni
Localitate   Buneşti
Punct   Punct Albeasca (Plaiu Boi)
Reper   pe malul estic al râului Argeş, în pădurea de la est de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, pe dealul cunoscut ca Plaiul Boi sau Pădurea Albeasca (şi pe Dealul Piperii ce are o înregistrare separată în RAN).
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   Pe dealul de la este de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, de a lungul drumului de plai, de-o parte şi de alta a sa se observă mai multe movile. În cercetarea de teren efectuată în ianuarie 2019, au fost caratate 55 astfel de movile (tumuli). S-a observat în urma cartării lor, dar şi în teren, că movilele alcătuiesc mai multe grupuri, distanţa dintre ele variind. În total au fost reperate 5 grupuri de movile notate alfabeti de la A la E. Cu o singură excepţie, grupul denumit de noi D, tumulii au dimensiuni relativ unitare: diamentrul cuprins între 12-25 m, foarte rar masurând sub 10 m sau peste 25 m. Înălţimea lor variază între 0,50 -1,20 m, şi foarte rar 2,20 m. Grupurile B şi E se compun din cei mai mulţi tumumuli, 30 şi respectiv 15 tumului. Grupul "D" prezintă o particularitate, şi anume, alături de un nucleu compus din tumuli cu diametrul de 10-12 m şi înălţimea de 0,60 m se găsesc trei movile mari cu diametrul de 25-30 m (T1, T6 şi T7), dispuse la periferia grupului. Grupul E dispus la nord-est de satul Gălăşeşti, punctul denumit "Dealul Piperii" sau "Dealul Crucii". În acest grup, tumulii formează mai nuclee, dimensiunile tumulilor fiind relativ unitare, 12-25 m, cu înălţimi de 0,60-1,20 m, având aceeaşi formă şi dimensiuni cu ale tumulilor din grupul B. Toţi tumulii par a fi realizaţi din pământ. Câţiva sunt şi jefuiţi din vechime. Între acesti tumuli, remarcăm şi prezenţa a două movile în care au fost fixate, în secolul al XIX-lea sau mult mai devreme două pietre de hotar. Ele sunt realizate din clacar de Albeşti şi sunt dispuse la 1220 m una faţă de cealaltă, circa 1000 de paşi.
Observații   Necropola se întinde pe suprafaţa localităţilor Budeasa Mică, Budeasa Mare, Rogojina, GălăşeştiI, Valea Mărului şi Brânzari.
Data descoperirii   2014
Suprafața sitului   8 km lungime
Stare de conservare   medie / 29.03.2019
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 29.03.2019; Inundaţii: 4 / 29.03.2019; Ploi acide: 1 / 29.03.2019; Foc natural: 3 / 29.03.2019; Incendii: 3 / 29.03.2019; Animale: 3 / 29.03.2019; Insecte: 1 / 29.03.2019; Tornade: 1 / 29.03.2019; Exces de apă în sol: 3 / 29.03.2019; Exces de salinitate în sol: 3 / 29.03.2019; Exces de aciditate în sol: 3 / 29.03.2019
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 29.03.2019; Afectare parţială: 3 / 29.03.2019; Vandalism: 1 / 29.03.2019; Furturi: 1 / 29.03.2019; Incendii provocate: 3 / 29.03.2019
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Marius Miroiu
Data ultimei modificări a fişei   05.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  epoca bronzului sau prima epocă a fierului    

Au fost identificate 55 de movile funerare dispuse în 5 grupuri. O partea dintre acestea corespund înregistrărilor de la punctul „Dealul Piperii” ce are cod RAN separat.

 
pietre de hotar  epoca medievală şi modernă (Sec. XVIII-XIX.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 4 ianuarie 2019

Muzeul Județean din Argeș MĂNDESCU Dragoș
DUMITRESCU Ion
PĂDURARU Marius
Școala Generală din Budeasa Mare MIROIU Marius
2. periegheză 2014

Școala generală din satul Budeasa Mare MIROU Marius

Bibliografie
1. Dragoș Măndescu, Ion Dumitrescu, Marius Păduraru, Repertoriul arheologic al județului Argeș, Brăila, 2014, 52, nr 60 [Publicaţie]
2. Fotografii aeriene
3. planuri satelitare
4. Dumitrescu Ion, 2019 [fișă de sit]
 
 
Scroll