Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   17067.01
Nume   Necropola tumulară din prima epoca a fierului de la Buneşti - Guia
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Mălureni
Localitate   Buneşti
Punct   Guia
Reper   Necropola se află în extravilanul satelor Buneşti şi Valea Mărului, la sud-est de satul Buneşti, la 500 m sud-vest faţă de Balastiera Zărneşti, pe tarlaua dintre DJ 703I (Mălureni-Brădetu) şi râul Vîlsan, pe malul vestic al râului Vâlsan, pe terasa inundabilă a acestui râu şi în lunca formată între râurile Argeş şi Vâlsan.
Reper hidrografic - nume   Vâlsan
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă, luncă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   În lunca dintre DJ703I şi albia râului se observă în arătură cca. 19 concentrări de bolovani. Diametrul unei astfel de concetrări nu depăşeşte 10 m, cele mai multe măsurând 5-8 m. Gruparea pietrelor în aceste formaţiuni precum şi dispunerea lor în teren sunt specifice unei necropole apaţinând grupului cultural Ferigile. Concentrările de pietre reprezintă mantaua tumulilor. În plan, mormitele tumulare par a se grupa pe direcţia nord-sud. Materiale ceremice nu au fost observate, ci numai concentrările de pietre. Bolovani sunt de râu şi au dimensiuni medii (10-15 cm).
Observații   Se impun măsuri urgente de protejare, întrucât vestigiile sunt afectate permanent de lucrările agricole.
Situl arheologic se întinde şi pe suprafaţa localităţii Valea Mărului, com. Budeasa, jud. Argeş, fiind înregistrat în baza de date RAN cu codul de sit 14913.01.
Primele ştiri despre existenţa unor vestigii de natură arheologică la sud de satul Buneşti le avem de la dascălul şcolii Măniceşti, Alecu Sterioiu, care la 27 august 1871 a răspuns la Chestionarul arheologic lansat de Al. Odobescu. El precizează: „în lunca vecinei comune Vâlcelele, unde se zice Capu Piscului, vizavi de şoseaua judeţeană ar fi fost un oraş tot din vechime unde se vede nişte bolovani amestecaţi cu pământ, dar alte semne nu se mai cunoaşte”.
în 1977, Eugenia Popescu a efectuat un sondaj de verificare într-o necropolă de tip Ferigile „de la Vâlcelele” (nu este clar dacă este vorba de această necropolă sau un alt grup de morminte), dar rezultatele lui nu au fost publicate.
Descoperitor   Alecu Sterioiu
Data descoperirii   1871
Suprafața sitului   1,3 ha
Stare de conservare   medie / 06.06.2018
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 06.06.2018; Inundaţii: 4 / 06.06.2018; Ploi acide: 1 / 06.06.2018; Foc natural: 3 / 06.06.2018; Animale: 3 / 06.06.2018; Insecte: 1 / 06.06.2018; Tornade: 1 / 06.06.2018; Exces de apă în sol: 3 / 06.06.2018; Exces de salinitate în sol: 3 / 06.06.2018; Exces de aciditate în sol: 3 / 06.06.2018
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 06.06.2018; Afectare parţială: 3 / 06.06.2018; Vandalism: 1 / 06.06.2018; Furturi: 1 / 06.06.2018; Incendii provocate: 3 / 06.06.2018
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   30.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  Hallstat târziu-La Tène timpuriu (sec. VII-VI a.Chr.) Ferigele  

Au fost descoperite 19 morminte tumulare.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018 * MĂNDESCU Dragoș
* PĂDURARU Marius
* DUMITRESCU Ion
Muzeul Județean Argeș * *

Bibliografie
1. Măndescu, Dragoș, 2018 [fișă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Biblioteca Academiei Române, ms. rom. 223, f. 297 [Document de arhivă]