Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   110955.01
Nume   Situl arheologic de la Burila Mare - Hunia Ruja
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Burila Mare
Localitate   Burila Mare
Punct   Hunia Ruja (Pîrâu Ruja; Isvoru Frumos)
Reper   Situl se află la aproximativ 3,4 kilometri vest de localitatea Burila Mare şi 2,1 km nord de satul Izvorul Frumos, în apropierea malului Dunării, la kilometrul fluvial 889, în punctul numit Hunia Ruja.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   S-au identificat urme de locuire din neolitic, epoca bronzului mijlociu, epoca romană şi epoca medievală timpurie. În această zonă curge un pârâu scurt şi cu debit bogat care izvorăşte de la baza terasei înalte a fluviului, străbate terasa şi se varsă în Dunăre. Terenul împădurit nu a putut opri procesul de distrugere a sitului de către apele revărsate ale Dunării din perioadele cu exces de umiditate. În această zona a fost descoperit un bogat material ceramic din perioada de început a culturii Verbicioara, ce constă din fragmente ale unor vase de mari dimensiuni. Ceramica descoperită este decorată cu incizii paralele dispuse vertical, care au fost executate cu o uneltă asemănătoare pieptenului.
Suprafața sitului   8 ha
Stare de conservare   grav afectat / 12.05.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 12.05.2022; Inundaţii: 5 / 12.05.2022; Ploi acide: 1 / 12.05.2022; Foc natural: 1 / 12.05.2022; Incendii: 1 / 12.05.2022; Animale: 1 / 12.05.2022; Insecte: 1 / 12.05.2022; Tornade: 1 / 12.05.2022; Exces de apă în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de salinitate în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de aciditate în sol: 1 / 12.05.2022
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 12.05.2022; Afectare parţială: 5 / 12.05.2022; Vandalism: 1 / 12.05.2022; Furturi: 1 / 12.05.2022; Incendii provocate: 1 / 12.05.2022
Regim de proprietate   incert
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Neprecizat      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  Epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr,) romană      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

Muzeul Regiunii „Porţilor de Fier“ - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 32, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţă, Drobeta, 6, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1996, 37 [Publicaţie]
3. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2000, 46, https://tinyurl.com/y6cel982 [Publicaţie]
4. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric și arheologic de fundamentare, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Burila Mare, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Fişă de sit]
5. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţi, Drobeta, VII, Drobeta Turnu-Severin, 1996, 35-48 [Publicaţie]
6. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei [Publicaţie]
 
 
Scroll