Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155412.02
Nume   Aşezarea de epoca bronzului de la Buziaş - Valea Pârpora I (Dealul Silagiului)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Buziaş
Localitate   Buziaş
Punct   Valea Pârpora I (Pârvova)
Reper   Situl se află la 4,56 km N-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 4,94 km E-SE de primăria oraşului Buziaş, la circa 1,63 km S de drumul judeţean DJ592, la circa 65 m E de malul stâng al pârâului Pârpora.
Reper hidrografic - nume   Pârpora
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este amplasat pe cursul superior al Pârâului Pârpora, la E de dealul Silagiului.
La momentul evaluării noastre de teren, în toamna 2015, terenul era acoperit cu porumb. În primăvara 2016 (25.03.2016), porumbul a fost cules dar terenul nu a fost încă arat. În cercetările din 2016 am identificat mult material fragmentar de la suprafaţa solului, care aparţine epocii bronzului, al unui orizont al sec III-IV dar şi material medieval timpuriu. A fost îndeajuns pentru a marca limitele sitului dar sunt necesare noi evaluări de teren, după lucrările agricole de toamna sau primăvară, pentru a avea o imagine mai clară asupra materialelor din acest sit.
Observații   Situl a fost descoperit la sfârşitul anilor 70 de către O. Sfetcu şi publicat împreună cu Gh. Lazarovici. Au fost identificate atunci elemente ale culturii Tiszapolgár, fazei Ib a culturii Coţofeni (eneolitic), Cruceni I (Epoca Bronzului), grupul Balta Sărată (Epoca Bronzului) dar şi materiale ale primei epoci a fierului (Gornea şi Basarabi) (Lazarovici, Sfetcu 1990, Oprinescu 1981, Rogozea, Sfetcu 1999-2000, Rogozea 1994, Rogozea 1995).
Descoperitor   Octavian Sfetcu, Fl. Medeleţ
Data descoperirii   1978
Suprafața sitului   5,21 ha
Stare de conservare   medie / 09.06.2017
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 09.06.2017; Agricultură intensivă: 3 / 09.06.2017
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   22.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Coţofeni / I-B  

Au fost identificate atunci elemente ale fazei IB ale culturii Coţofeni: fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Eneolitic Tiszapolgár / I B  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Eneolitic Bodrogkeresztúr  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Epoca bronzului Cruceni / I  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Epoca bronzului Balta Sărată  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Hallstatt Gornea–Kalakača  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Hallstatt Basarabi  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Epoca post-romană (sec. III-IV) neidentificată  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Epoca medievală timpurie    

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2016

Muzeul Național al Banatului Timișoara SUCIU Cosmin
2. evaluare de teren 1978

Muzeul Național al Banatului Timișoara SFETCU Octavian
MEDELEȚ Florin

Bibliografie
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 53 [Publicaţie]
2. Suciu, Cosmin Ioan, Raport de cercetare de teren (diagnostic) din arealul administrativ al Orașului Buziaș, județul Timiș, Timișoara, 2016, 44-49 [Raport de cercetare] (sursa fişei de sit)
3. Kalmar, Zoia-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), Acta Musei Napocensis, 24-25, 1987-1988, 469-470 [Publicaţie]
4. Lazarovici , Gh.; Sfetcu, Octavian, Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaş, Banatica, X, 1990, 50, 53-55 [Publicaţie]
5. Gumă, Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, BT, 4, 1993, 215, 295 [Publicaţie]
6. Rogozea, Petru, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Analele Banatului (Serie Nouă), 6, 1998, 185 [Publicaţie]
7. Rogozea, Petru, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaş, jud. Timiş), Analele Banatului (Serie nouă), 7-8, 1999-2000, 253-260 [Publicaţie]
8. Țeicu, Dumitru, Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul montan în secolele III-IV, Analele Banatului (Serie nouă), 7-8, 1999-2000, 451-472 [Publicaţie]
9. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Poligon sit]
 
 
Scroll