Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161400.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05753
Nume   Situl arheologic de la Calfa - TOP 165
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Topolog
Localitate   Calfa
Punct   TOP 165
Reper   Situl se află în imediata apropiere a localităţii Calfa, zona de nord, pe un platou.
Reper hidrografic - nume   Topolog
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În studiul istoric realizat în anul 1999 de către Florin Topoleanu se preciza că în partea de N a localităţii Calfa şi în afara acesteia, au apărut fragmente ceramice eneolitice, din epoca bronzului şi sec. V-III a.Chr., însă autorii studiului istoric din anul 2019 au asociat materialul eneolitic cu aşezarea atribuită culturii Gumelniţa menţionată de E. Comşa într-un articol publicat, în anul 1971, în revista Peuce. De asemenea, trebuie menţionat că această aşezare nu a fost identificată în tipul cercetărilor organizate în anii 2009-2011 de echipa proiectului "Chronos - chronologie et interactions humaines au cours de la période l'énéolithiqueˮ.
Observații   În timpul cercetărilor de teren organizate în vederea redactării studiului istoric, din anul 2019, în zona de N a localităţii au fost descoperite fragmente ceramice getice, elenistice, romane timpurii şi medio-bizantine.
Stare de conservare   grav afectat / 28.11.2022
Riscuri naturale   Animale: 1 / 28.11.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 28.11.2022; Vandalism: 4 / 28.11.2022; Furturi: 4 / 28.11.2022; Incendii provocate: 1 / 28.11.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   29.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca elenistică    

Au fost descoperite fragmente ceramice getice şi elenistice.

 
Aşezare  Epoca romană timpurie        
Aşezare  Epoca medio-bizantină        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
MUREȘAN Lucian
PARASCHIV Dorel
BLEOANCĂ Mihaela
CIULAVU Florin
NUȚU George

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2254, poz. 81 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Comșa, Eugen, Neoliticul judeţului Tulcea, Peuce, II, Tulcea, 1971, 17 [Publicaţie]
4. Topoleanu, Florin, Plan Urbanistic General. Comuna Topolog. Studiu istoric, Consiliul Local Topolog, Proiectant: S.C. DINAMIC CONSTRUCT S.R.L., Proiect nr. 39/1999, document aflat în arhivele Direcției Județene pentru Cultură Tulcea și ICEM Tulcea, 1999 [Studiu istoric PUG]
5. Carozza, L., Bem, C., Micu, C, Société et environnement dans la zone du Bas Danube Durant la 5ème millénaire avant notre ère, Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, 9 [Publicaţie]
6. Micu, Cristian, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
7. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Ciulavu, Florin; Mureșan, Lucian; Bleoancă, Mihaela; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Topolog, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Tulcea, 2019 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll