Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   63063.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-B-02602
Nume   Villa rustica de la Capidava - Vlahcanara
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Topalu
Localitate   Capidava
Punct   Vlahcanara (Apa Vlahilor)
Reper   Stul se află la la 900 m est de cetate, aproximativ 500 m sud-est de marginea satului Capidava şi 400 m nord-est de drumul judeţean DJ223, pe un platou mai ridicat aflat la capătul văii Vlahcanara.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire civilă
Tip   villa rustica
Descriere   Valea, denumită de localnici Vlahcanara (Apa Vlahilor), are în extremitatea de sud-vest lărgimea de aprox. 200 m şi este direct conectată cu Dunărea, fiind, cel mai probabil, inundabilă în antichitate.
Valea Vlahcanara brăzdează adânc terasele formate prin depozite leossoide la nivelul Pleistocenului Mediu si Superior, dezvelind adesea fundamentul din calcar cretacic ce compune extremitatea de SV a Podişului Casimcei. Platou conţine urme arheologice din mai multe epoci.
Aspectul geomorfologic al platoului situat sub malul de SE al Văii Vlahcanara, în punctul "Platou I", materialele prezente la suprafaţă precum şi informaţiile disponibile din cercetările mai vechi au condus la planificare şi executarea unor săpături arheologice în acest sit.
Situl a fost pentru prima dată semnalat şi sondat în anul 1975 de către Zaharia Covacef, fiind considerat de atunci o villa. Situl este amplasat pe un martor de eroziune, de formă aprox. trapezoidală, elevat din valea care îi şerpuieşte la poale, înregistrând o diferenţă de nivel de aproape10 m.
Descoperitor   Zaharia Covacef
Data descoperirii   1975
Suprafața sitului   2,1 ha
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 2 / 02.03.2016
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   10.05.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Villa rustica  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.) neprecizată  

În săpătură a fost descoperit, cu excepţia notabilă a câtorva oase, exclusiv, material ceramic. Este vorba de fragmente în general de mici dimensiuni, în totalitate ceramică sec II-III p.Chr., de bună calitate. Remarcăm amestecate în nivelul de “dărâmătură” ce suprapune stânca nativă (posibil folosită ca pavaj în antichitate), mai multe fragmente provenind de la acelaşi castron de terra sigilatta.
Datarea materialului arheologic descoperit în timpul săpăturilor, uniformitatea sedimentară a stratului arheologic, precum şi umplutura omogenă a gropilor indică o locuire de scurtă durată.

CT-I-s-B-02602 
Fortificaţie  Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII) neprecizată      
Fortificaţie  Epoca romană târzie (sec. IV - VIII) neprecizată      
Locuire  Preistorie neprecizată      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2014

* PINTER Zeno - Karl
* URDUZIA Claudia
* DOBRINESCU Ionuț Cătălin
* POTÂRNICHE Tiberiu
* RAȚIU Alexandru-Mircea
* OPRIȘ Ioan Carol
* SION Anișoara
U Bucureşti * *
MNIR * *
MINAC * *
M Brukenthal * *
2. evaluare de teren 2006

* OPRIȘ Ioan Carol
* ȘTEFAN Dan
* DUȚESCU Maria Magdalena
* ENE Daniel
* MUNTEANU Florentin
* PÂRCĂLĂBESCU Ștefan
Facultatea de Istorie București * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 942, poz. 114 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3625 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
5. Băjenaru, Constantin; Nopcea, Mircea Cătălin; Potârniche, Tiberiu; Opriș, Ioan Carol; Dumitrașcu, Lavinia, Studiu istoric-arheologic P.U.G. comuna Topalu, județul Constanța, Constanța, 2018, 18 [PUG]
 
Fotografii sit

>
021-5129
00-ilustratie-conservare-primara
01-ilustratie-sector-I
02-ilustratie-sector-III
03-sectorul-de-est
04-ilustratie-sector-VII
05-ilustratie-sector-VIII
06-ilustratie-sector-X
Scroll